Проведе се тържествено заседание на Съюза на учените - Русе

Проведе се тържествено заседание на Съюза на учените – Русе

На 14 ноември се проведе ежегодното есенно тържествено заседание на Съюза на учените – Русе. Дневният ред включваше доклад по случай  1 ноември – Ден  на народните будители и връчване на грамоти за високи научни постижения и дългогодишен съюзен стаж.   Заседанието беше открито от Заместник-председателят на СУ – Русе проф. Владимир Хвърчилков, който даде думата на чл. кор. Проф. дтн Христо Белоев, DHC, mult. за приветствие към съюзните членове. Проф. дп. Антоанета Момчилова от секция „Обществено здраве и спорт“ изнесе доклад по случай Деня на народните будители.

Председателят на СУ-Русе чл. кор. проф. дтн Христо Белоев, DHC, mult. връчи грамоти на следните заслужили съюзни членове, разпределени в следните категории:

Грамота за дългогодишен съюзен стаж:

 • доц. д-р Емилия Ангелова Великова;
 • гл.ас. д-р Магдалена Христова Андреева.

За дъгогодишен съюзен стаж и принос в дейността на секция „Математика, информатика и физика“:

 • доц. д-р Илияна Петрова Раева;
 • доц. д-р Галина Евгениева Атанасова;
 • гл.ас. д-р Валентин Петров Великов;
 • доц. д-р Петър Иванов Рашков.

За 35 годишен съюзен стаж и принос в дейността на секция „Математика, информатика и физика“:

 • доц. д-р Галина Крумова.

За високи научни постижения в хуманитарните науки:

 • д-р Илияна Ганчева Бенина.

За цялостно творчество в областта на общественото здраве и спорт:

 • проф. Иваничка Сербезова дп;
 • доц д-р Лилия Тодорова;
 • доц. д-р Стефка Миндова;
 • доц. д-р Ирина Караганова;
 • доц. д-р Ивелина Стефанова;
 • доц. д-р Радослава Делева;
 • доц. д-р  Петя Парашкевова;
 • доц. д-р Петя Минчева;
 • д-р Александър Андреев;
 • д-р Юлияна Пашкунова;
 • Д- р Искра Илиева;
 • Д-р Деница Василева.
Сподели:

Още новини от деня