Проведоха се консултативните срещи по проект „Изследване на бизнес средата в Република България на поднационално ниво RUSE“

На 7 декември в сградата на Община Русе бяха проведени консултативните срещи по проект „Изследване на бизнес средата в Република България на поднационално ниво RUSE“ по процедура „Готова за бизнес“. Основната цел на консултативните срещи бе да се обсъдят получените данни от предварително изпратените въпросници от страна на Община Русе към Световната банка, за да се гарантира, че гледната точка на местните власти е уловена, да се изяснят възникналите въпроси и да се събере актуална информация за нови и текущи инициативи за регулаторна реформа. В тази връзка участие взеха експерти от ресорите „Устройство на територията“, „Икономика и международно сътрудничество“, „Местни данъци и такси“, „Комунални дейности“, както и представители на РИОСВ – Русе, ВиК – Русе, Агенция по кадастър – Русе, които споделиха експертното си мнение по темите „Разрешителни за строеж“, „Екологични разрешителни“ и „Водоснабдяване и канализация“.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата през изминалата седмица в ресор „Икономика и международно сътрудничество“.

Сподели: