Провеждане на съвместни научни, културни и спортни инициативи между Русе и Тараклия беше обсъдено по време на среща при областния управител

Провеждане на съвместни научни, културни и спортни инициативи между Русе и Тараклия беше обсъдено по време на среща при областния управител

Възможностите за организиране и провеждане на съвместни научни, културни и спортни инициативи между област Русе и район Тараклия бяха обсъдени по време на среща между областния управител Галин Григоров и председателя на район Тараклия Иван Паслар.

От срещата, която се проведе по-рано днес сутринта, стана ясно, че през пролетта ще завърши процеса по трансформиране на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“ във филиал на Русенския университет, което означава, че през септември, когато започва новата учебна година РУ „Ангел Кънчев“ ще може да извършва прием на нови студенти и на територията на Молдова.

Специално внимание ще бъде обърнато и на съхраняването и предаването на българската памет. В тази връзка с подкрепата на областния управител ще бъде организирано изпращане на български документални и исторически книги, които ще бъдат достъпни в местните училища и читалища. Акцент ще бъде поставен и върху инвестиционния профил на Русе и региона, както и върху възможностите, които предлага като туристическа дестинация.

В срещата участваха и кметът на община Русе Пенчо Милков, както и ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн. Христо Белоев.

Сподели:

Още новини от деня