Провежда се обществено обсъждане на проекта на предварителен вариант на Програма за качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ФПЧ2,5 на Община Русе за периода 2021-2026 г.

Време за прочитане: < 1 мин.

Община Русе уведомява гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ и „Обществено обсъждане“ с предмет: Проект на предварителен вариант на „Програма за качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ФПЧ2,5 на Община Русе за периода 2021-2026 г.“

Обществените консултации се провеждат на основание чл.36 от Наредба №7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, и във връзка с чл.17 и чл.18 от „Инструкция за разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, в районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, в които е налице превишаване на установените норми “, утвърдена със Заповед №РД-996/20.12.2001 г. на министъра на околната среда и водите.

 1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:
  1. на хартиен носител:
 2. адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ №6;
 3. на вниманието на: г-н Димитър Недев – зам.-кмет на Община Русе;
 4. относно: Проект на предварителен вариант на „Програма за качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ФПЧ2,5 на Община Русе за периода 2021-2026 г.“
 1. по електронен път:
 2. на e-mail: r.vutsova@ruse-bg.eu;
 3. относно: Проект на предварителен вариант на „Програма за качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ФПЧ2,5 на Община Русе за периода 2021-2026 г.“
 4. Форма на обществената консултация: писмени консултации и обществено обсъждане.
 5. Период на обществената консултация:

3.1.Писмени консултации – 30 (тридесет) календарни дни – от 01.06.2021 г. до 01.07.2021 г.;

3.2.Обществено обсъждане – на 30.06.2021 г. от 17:00 часа в Пленарна зала на Община Русе.

Приложение: Проект на предварителен вариант на „Програма за качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ФПЧ2,5 на Община Русе за периода 2021-2026 г.“

Обръщаме внимание, че Програмата се разработва само по показатели ФПЧ10 и ФПЧ2,5 и тя касае правомощията на местната власт, съгласно действащото законодателство.

Сподели:

Още новини от деня