Проверени са детска ясла № 6 и ДПЛФУ „Милосърдие“

Извършена бе проверка в детска ясла № 6 относно спазване изискванията на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски ясли на територията на община Русе, спазване на имунизационния календар и задължителната медицинска документация при записване на децата в  детска ясла и във връзка с изготвяне на Системата за управление на безопасността на предлаганите храни;

Извършена бе съвместна проверка на експерти от отдел „Социални дейности“ и отдел „Здравни дейности“ в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие“ Русе.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминаващата седмица по отношение работата на ресор „Хуманитарни дейности“.

Подписани бяха допълнителни споразумения, графици и отчети по Механизъм Лична помощ и Асистентска подкрепа.

Сподели: