Проверени са 13 сигнала за незаконно строителство в Русенско за седмица

През отминаващата седмица служителите на отдел „Строителен контрол“ извършиха 13 проверки на територията на гр. Русе и малките населени места в Община Русе във връзка със сигнали от граждани за незаконно строителство. Изготвени са 2 констативни акта за незаконни строежи, които са в процес на връчване на заинтересованите лица. През периода 7 – 10 септември от дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър“ са издадени 8 разрешения за строеж.

Сподели: