Завърши подмяната на отоплителните уреди на одобрените домакинства по Интегриран проект по програма Life – „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“

Проверени са 7 домакинства за нерегламентирано изгаряне на отпадъци

Служителите на Отдел „Екология“ в Община Русе провериха 7 домакинства за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Констатирано е нарушение и се състави АУАН, а също и 6 напомнителни констативни протокола в останалите, които се отопляват на дърва и въглища.

Връчени са  3 акта за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в Пухлево дере.

През отминаващата седмица са извършени проверки за разхождане на кучета без повод.

Изпратено е и писмо до търговско дружество за засаждане на дървета около Мартен и бившия КТМ.

Проведе се среща за уточняване на параметрите и методите за измерване на станция за контрол на качеството на атмосферния въздух.

/снимката е илюстративна/

Сподели: