Проверен е сигнал за замърсени пещери на гъбозавода в Красен

Проверен е сигнал за замърсени пещери на гъбозавода в Красен

Експертите на РИОСВ – Русе извършиха извънредна проверка по сигнал за замърсяване на терени (пещери), собственост на гъбозавода „Красен“ АД, в едноименното село.

Сигналът е подаден от природолюбител, придружен със снимков материал по е-поща. При обход на терение е установено, че тези пещери са изкуствено създадени за нуждите на дружеството. На място е констатирано наличие на отпадъци от пластмасови опаковки, в два от подземните складове.

На дружеството е дадено предписание да почисти замърсените терени в двуседмичен срок и да предаде отпадъците на лица, притежаващи разрешителни документи по Закона за управление на отпадъците.

Предстои последващ контрол за спазване на предписанията.

Сподели:

Още новини от деня