Проверка на автомобилите и водачите на МПС в зимни условия на пътя Русе-Бяла през 1979 г.

Проверка на автомобилите и водачите на МПС в зимни условия на пътя Русе-Бяла през 1979 г.

Проверка на автомобилите и водачите на МПС в зимни условия на пътя Русе-Бяла през 1979 г. Снимките са от ф.№ 788, оп. 7 на Държавен архив – Русе.

Сподели: