сирени проба тест

Проверка на сирените в Община Борово на 18 март

На 18.03.2021 г. (четвъртък) от 11.00 до 11.30 ч., в град Борово и във всички кметства на територията на Община Борово ще бъдат задействани акустичните сигнали за оповестяване на населението към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. Тестването на сирените се прави във връзка с рутинна профилактика, регламентирана от Наредбата за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

В тази връзка ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ ГРАЖДАНИТЕ, че в посочения период ЩЕ СЕ ЧУЕ СИГНАЛ ОТ СИРЕНИ, СВЪРЗАН САМО С ТЕХНИЧЕСКАТА ИМ ПРОВЕРКА.

Общинска администрация Борово

Сподели: