Проверки в 9 русенски училища извършиха експертите от Община Русе

Проверки в 9 русенски училища извършиха експертите от Община Русе

Време за прочитане: < 1 мин.

През м. февруари бяха извършени съвместни проверки на предоставяните закуски по Национална програма за подпомагане храненето на децата от предучилищни групи и на учениците от I до IV клас в учебните заведения на територията на община Русе.

Експертите от отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ и отдел „Здравни дейности“ към Община Русе извършиха проверки в 9 учебни заведения. Това са ОУ „Тома Кърджиев“, СУЕЕ „Константин Кирил – Философ“, СУ „Христо Ботев“, СУ „Васил Левски“, ОУ „Олимпи Панов“, ОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Никола Обретенов“, СУПНЕ „Фридрих Шилер“ и ОУ „Отец Паисий“ – Русе. (имаме и друго училище на територията на общината)

Експертите проследиха процедурите при избор на доставчик, сключването на договори за доставка на храна, както и дали предлаганите закуски отговарят на изискванията на нормативното законодателство.

И още – беше взето под внимание спазването на санитарно–хигиенните изисквания при приема на закуските, съхранението и предоставянето им за консумация, както и оказваният контрол от страна на медицинските лица и административните ръководители на учебните заведения.

След проведени разговори с директорите на училищата се констатира, че е необходимо да им се окаже методическа подкрепа при организация на дейностите по предоставяне на безплатни закуски за децата от I до IV клас.

Към препоръките са включени още по-добра организация на екипите в учебните заведения, да се осъществява повече контрол по отношение на приема на закуските в образователните институции, като всяка партида храни да се придружава от документ, удостоверяващ произхода на храната и документ, удостоверяващ съответствието и безопасността й.

Предвижда се тематична работна среща с директорите на всички училища, които предлагат закуска на деца от I до IV клас с цел да бъдат дадени точни указания от страна на Община Русе.

Сподели:

Още новини от деня