Проверки не установиха търговия с ранноцъфтящи пролетни цветя в Русе и Силистра

Проверки не установиха търговия с ранноцъфтящи пролетни цветя в Русе и Силистра

Експертите на РИОСВ – Русе не установиха търговия със защитени видове ранноцъфтящи пролетни цветя в Русе и Силистра при при извършените проверки вчера. Обходени са  цветарски магазини и пазари по главните улици и площади. Контролът в тази част на годината касае диворастящи растителни видове, включени в приложения на на Закона за биологичното разнообразие. Такива сапролетното ботурче (Cyclamen coum), снежно кокиче (Galanthus nivalis), български синчец (Scilla bulgarica) и оливиеров минзухар (Crocus olivieri). Законът  категорично забранява бране, изкореняване, притежание, търговия и предлагане за продажба на взети от природата екземпляри. Част от растенията, като циклама попадат и под защитата на Вашингтонската конвенция (CITES). За нарушения, свързани с тези видове се налагат глоби – за физически лица са от 100 до 5000 лева, а за юридическите – от 500 до 10 000 лева.

До общинските кметове са изпратени указателни писма да осъществяват контрол в населените места за превенция на незаконната търговия по места. Те също са компетентни органи за налагане на глоби и санкции.  Лицата, които възнамеряват да извършват продажба на култивирани ранноцъфтящи пролетни цветя следва да  да притежават документ, удостоверяващ произхода им. Този документ се издава ежегодно от съответната община.

Сподели: