Днес бяха открити 15-тото туристическо изложение и 12-ти Фестивал на туристическите анимации „Уикенд туризъм Русе“

Програмата за развитие на туризма за 2020 г. бе приета единодушно от Консултативния съвет по въпросите на туризма на Община Русе

Днес в Заседателна зала на Община Русе се проведе  редовно заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма на Община Русе, водено от зам.-кмета и председател на Съвета – г-жа Златомира Стефанова.

Дневният ред на заседанието включваше отчет на дейностите по Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2019 г. и предложение за Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2020 г.

Заседанието премина в конструктивен диалог. Бяха обсъдени основните направления и събития. В Програмата, са включени изисканите от туристическия бизнес дейности свързани с рекламирането на града и региона,  както и  събития свързани с изграждане на специфичен туристически продукт. В Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2020 е планирано и участие на общината в ключови международни форуми.

Предложените отчет и Програма за развитие на туризма за 2020 г. бяха приети единодушно и предстои да бъдат разгледани на сесия на Общински съвет -Русе.


Приложение 1

OTЧЕТ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА

 НА ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2019 г

Целта на Програмата за развитие на туризма в Община Русе през 2019 г. бе в изпълнение приоритетите на стратегията за развитие на туризма на Община Русе до 2020 г. и превръщането на град Русе в туристически център чрез целенасочено и функционално използване на природните и антропогенните дадености на региона, както и утвърждаването ѝ като туристическа дестинация в национален и международен аспект. Презентацията на туристическия потенциал на общината заемаше най-голяма част от програмата. Проведоха се петнадесето туристическо изложение “Уикенд туризъм”, фестивалът на туристическите забавления и анимации, както и Русенски карнавал. Събитията провокираха широк интерес от страна на гостите и жителите на града.

През 2019 г. бяха осъществени и участия в национални и международни туристически изложения и борси, бе проведена медийна рекламна кампания в национална телевизия и в специализирани и бизнес издания.

Програмата за развитието на туризма в Община Русе през 2019 г., Решение № 1056, прието с Протокол № 42/05.02.2019 г., е с обща сума за разходване през 2019 г. 196 290 лв. От тях бяха планирани разходи в размер на 186 000,00 лв. Реално разходените средства в изпълнение на дейностите са 114 860 лв. Постъпленията от туристическия данък за 2019 г. са в размер на 111 102 лв.

Раздел I. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ

С МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ

 1. Изграждане и развиване на туристически продукт – културен и кулинарен туризъм:

В съответствие с нуждите на бизнеса за развитие и промотиране на Русе и региона като център за културен, винен и кулинарен туризъм ОП „Русе арт“  съвместно с професионални сдружения като „Клуб на професионалните готвачи“, Съюз на хотелиерите и ресторантьорите – Русе, туристическия бизнес и професионалната гимназия по туризъм, културните институти, музеите, Дунавската задруга на художествените занаяти бяха реализирани редица събития.

В рамките на Програма за развитие на туризма на Община Русе се състояха следните тематични кулинарни събития:

На 16 и 17 май 2019 г. се състоя кулинарно шоу на пл. „Свобода“. В него  участващите заведения за хранене имаха възможност да представят пред жителите и гостите на града своите кулинарни идеи, както и да презентират типични за Русенския регион ястия. В шоуто активно се включиха и ученици от горните класове на ПГТ „Иван П. Павлов“. Кулинарното шоу с участието на Иван Звездев

На 18 май се проведе кулинарното състезания „Като шеф готвачите“, където ученици от 5 и 6 клас в отбори с ученици от гимназията по туризъм готвиха здравословни рецепти. Събитието се излъчваше на изнесен монитор. Работата на участниците беше оценявана от жури от професионални готвачи. Събитието се организира за 3-та поредна година.

През месец ноември беше реализирано и Пето кулинарното състезание за непрофесионалисти „На върха на ножа“. В него в отбори с ученици от ПГТ „Иван П. Павлов“ се включиха общински съветници от ОбС Русе.

 • Логистична подкрепа на други събития, финансирани и съфинансирани и съорганизирани от Община Русе  (неизчерпателно изброени)

Чрез програма за развитие на туризма на Община Русе и със съдействието на ОП „Русе арт“ и звено „Туризъм“ бяха промотирани и подпомагани множество събития от културния календар на общината – салон за изкуство и култура „Любов и вино“ , Международен фестивал „Мартенски музикални дни“, Арт салон „Любов и вино“,Джаз уикенд, Дни на река Дунав, Дунавско винарско изложение „BLUE AND WINE EXPO“

Римски пазар на Сексагинта приста и др.

Община Русе участва със свои представители в редица събития свързани с рекламирането на местния туристически продукт и разширяване на обхвата на потребителите му.

Представители на Община Русе присъстваха на българо-руски бизнес форум за туризъм, провел се през през месец март и с участието на премиера на Русия Дмитрий Медведев.

Служители на ОП „Русе арт“ участваха в заседание на Националния съвет по туризъм през м. март.

През м. май участие в заключително събитие по проект TRANSDANUBE.PEARLS

Участие на представител на ТИЦ в работна среща по проект FISHNET, в гр. Кълъраш и гр. Силистра през м. май

Планиран разход 45 000 лв ., изразходвани средства 19 238,16 лв – остатък 25 761,84 лв.

 • Годишни награди на Община Русе в сферата на туризма през 2019 г.

За седми пореден път бяха раздадени годишните награди на Община Русе в сферата на туризма. И тази година в надпреварата се включиха събития, които създават добавената стойност на уникалния туристически продукт на града ни и оформят облика му като интересна и изненадваща дестинация.

Участниците бяха разпределени в две категории: Места за настаняване на база най-висока заетост на легловата база от клас “А” и клас “Б” и най-оригинален туристически продукт за град Русе. Участниците в категорията“Най-оригинален туристически продукт” бяха оценявани пряко от жителите и гостите на Русе, чрез онлайн анкета, поместена на сайта на Община Русе.

Отличените места за настаняване бяха избрани на база официална справка на Община Русе за внесения туристически данък и заетостта в съотношение с легловата база за периода от една календарна година. Бяха отличени общо 11 участници с грамоти и статуетки. Събитието, провокирало най-много гласове на интернет платформата на страницата на Община Русе – „Живи статуи“

Планиран разход 7 000 лв ., изразходвани средства 1 155,60лв. – остатък 5844,40

Общо за раздел раздел I

Планиран разход 52 000 лв., изразходвани средства 20 393,76 лв; остатък 31 606,24 лв.

Раздел II.  ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ И МЕРОПРИЯТИЯ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

 1. Провеждане на петнадесето Туристическо изложение „УИКЕНД ТУРИЗЪМ“ и двандадесети фестивал на туристическите забавления и анимации 16 – 18 май 2019 г.

Петнадесетото издание на туристическото изложение „Уикенд туризъм“ – Русе и дванадесетото издание на Фестивала на туристическите анимации се проведоха в периода 16 – 18 май. Събитията се организираха от Община Русе със съдействието на Министерството на туризма.

В събитията взеха участие изложители, занаятчии и организации, представящи атрактивни анимации. Общият брой на регистрираните организации бе над 220, а форумът за поредна година се класира в челните места по посещаемост и участници сред водещите туристически изложения в България.

Всяка година профилът на изложителите включва: общински администрации, хотелиери и ресторантьори, туроператори разработващи туристически продукти,  туристически агенти, регионални туристически проекти, неправителствени организации, браншови организации, образователни институции, туристически дружества, културни институти, винопроизводители, медии, издатели и други. Изключителна подкрепа имаше и от страна на учениците от ПГТ „Иван П. Павлов“, които помагаха на участниците в изложението и им позволиха да участват активно в съпътстващата дискусионна и фестивална програма.

Министерството на туризма подкрепи с участието си туристическото изложение и фестивала на туристическите анимации. Бе изграден специален щанд, на който експерти от министерството представиха националната визия за развитие на туризма. По време на изложението се проведе и кръгла маса на теми: „Култура и туризъм в дунавския регион – какви са предизвикателствата на следващото десетилетие?“ и „Дунавски туристически район – интегриран подход за развитие на дестинацията и създаване на общ туристически бранд“. Лично министъра на туризма откри изложението.

Планиран разход 33 000 лв, изразходвани средства – 18 919,07 лв. остатък 14 080,93 лв.

Участие на Министерство на туризма – 19 920 лв.

2.2. Провеждане на Русенски карнавал 2019 – 22.06.2019

На 22.06.2019 се проведе традиционният русенски карнавал – най-пъстрото събитие в летния календар на Русе. Темата на карнавала беше Еньовден. Градът стана сцена за индивидуални и групови изяви, състезаваха се идеи, неочаквани импровизации и нестандартни решения.

Началото на цветната фиеста беше дадено с три лъча, тръгващи от различни точки на града, които се събраха на площада при Паметника на Свободата. За празничното настроение на малки и големи се погрижиха Тони Димитрова, хитовия рап изпълнител Криско и Бате Енчо. Специална изява имаше и пътуващия театър Fireter. Допълнително за атмосферата на Карнавала допринесе и съвпадането на 3 дневния фестивал „Живи статуи“ с участието на театър „Маска“. Активно участие в събитието имаха Държавен куклен театър – Русе и артисти от Държавна опера – Русе. Регистрираните участници в програмата на Русенски карнавал бяха 1 186 .

Планиран разход- 30 000 лв., изразходвани средства 29 126,77 лв. остатък 873,23 лв.

Общо за раздел раздел II

Планиран разход 63 000  лв, изразходвани средства, 48 045,84 лв.остатък 14 954,16 лв.

Раздел III. РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ И УЧАСТИЕ В ТУРИСТИЧЕСКИТЕ БОРСИ И ИЗЛОЖЕНИЯ

 1. Международна туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО”, София – 14 – 16.02.19

В рамките на борсата общината участва на самостоятелен щанд от 12 кв. м. брандиран с индивидуална визия. Съвместно с експерти от Регионален исторически музей – Русе бяха презентирани културно – исторически забележителности и възможностите за целогодишен туризъм в региона. Занаятчиите от Дунавска задруга на художествените занаяти представиха своите занаятчийски продукти. В рамките на събитието бяха презентирани и продуктите на винопроизводители от Русе и региона. Профилът на изложителите от страната и чужбина включваше: над 470 компании ( в това число 40 чужди национални бордове) туроператорски и туристически фирми и агенции, транспортни агенции, хотели, хотелски вериги, ресторанти; балнеолечебни курорти и спа центрове, винарски къщи от цяла България, общини, общински организации, НПО и туристически центрове, софтуерни компании и др.

По време на събитието бяха  осъществени контакти с над 45 представители на туроператорския и на рекламния бизнес, както и с над 60 представители на общини, както и с представители на други местни администрации.

Планиран разход 6 000  лв, изразходвани средства 5 590,76 лв. остатък 409,24 лв.

 • Международно туристическо изложение „Културен туризъм”, гр. В.Търново, 18-20.04.19 г.

В периода от 18 април до 20 април 2019 г. в град Велико Търново се проведе шестнадесетото издание на Международното туристическо изложение „Културен туризъм“. Изложението е едно от най – големите и значими в страната. Организира се от „Царевград Търнов“ ЕООД с официалната подкрепа на Министерството на туризма. Община Русе участва с щанд на площ от 9 кв.м., построен и аранжиран със собствено експозиционно оборудване. Местоположението беше отлично подбрано и видимостта на посетителите към него бе много добра. Щандът бе разположен в непосредствена близост до Столична Община, Община Пловдив и Община Варна. По време на изложението бяха осъществени срещи и контакти с представители на туристическия и рекламния бизнес, туроператори и посетители на събитието, бяха презентирани целогодишните възможности за туризъм в Община Русе чрез рекламно – информационни материали.

Планиран разход 6 000  лв, изразходвани средства 2918,40 лв. остатък 3 081,60 лв.

 • Международна туристическа борса – ТТR Букурещ, Румъния 21 – 24.02.2019

Община Русе взе участие с двама представители на информационния щанд организиран от министерството на туризма. Бяха осъществени срещи с различни международни туроператори и общински администрации от Румъния и други европейски страни, в рамките на които бяха презентирани целогодишните туристически ресурси на Русе и региона.

 Планиран разход 2500  лв, изразходвани средства 1704,04 лв. остатък 795,96 лв.

 • Международна туристическа борса – ITB Берлин, Германия, 06 – 10.03.2019

Община Русе взе участие с рекламно-информационни материали, поместени на националния щанд на Министерството на туризма. Част от материалите бяха предоставени на посолството на Република България за представителни цели.

Планиран разход 1 000 лв., изразходвани средства 497,19 лв. остатък 502,81 лв.

 • BELGRADE TOURISM FAIR в гр. Белград, Сърбия 21 – 24.02.2019 г.

За трета поредна година Община Русе участва с работно място на информационния щанд организиран от Министерството на туризма по време на международната туристическа борса в столицата на Сърбия – град Белград. По време на изложението бяха осъществени контакти с над 35 представители на туроператорския и на рекламния бизнес, както и с представители на други местни администрации; бяха представени целогодишните възможности за туризъм в Русе и региона, град Русе беше рекламиран с информационни материали,както и бяха представени събития от културния календар на Община Русе

Планиран разход 4 500 лв., изразходвани средства 2 942,58 лв. остатък 1 557,42 лв.

 1. Участие на Община Русе в рекламни каталози, пътеводители, списания и брошури, чрез рекламни статии, рекламни карета и друг вид рекламни кампании.

През 2019 г. бяха осъществени следните медийни участия:

 • Рекламно каре във вестник „Движение“
 • Рекламна публикация в списание „Еврорегион“
 • Рекламна страница в пътна карта от ИК “Домино”
 • Рекламна статия в списание “ЧЕРГА.БГ” .
 • Реклама върху в бр. рекламно съоръжение тип мегаборд презентиращи туристическо изложение „Уикенд Туризъм“ и Русенски карнавал на АМ „Хемус в период от 3 месеца.
 • Рекламни статии в  списание „Вагабонд“
 • Реклама на Община Русе в инициативата „Дунав ултра“, продукт за велосипеден туризъм по поречието на р. Дунав до Черно море 670 км за 48 ч.– от Куделин до Дуранкулак
 • Рекламен филм в мултимедийното издание “България на длан” с предоставен рекламен филм за ползване от Община Русе от 22.08.2019 до момента, филмът има над 312 000  гледания.
 • Рекламни филми – 2 бр. за предаването ТУРИЗЪМ.БГ организирано от БНТ 1 излъчени на 21.12.2019 г. и на 28.12.2019 г.

Планиран разход 20 000 лв., изразходвани средства 14500,88 лв. остатък 5 499,12 лв.

 • Участие на Община Русе в двуезичното русенско културно – туристическо и информационно издание Ruse4guest, издавано от ИК Парнас.

Чрез изданието Община Русе получава популяризиране на събитията от културния си календар, популяризира туристическия информационен център 4 бр. издания в тираж от по 4 000бр. През 2019 година бяха издадени 4 пътеводителя през пролетта, лятото, есента и през зимата. Изданието се разпространява в туристически информационен център, хотели,  заведения за хранене и развлечения и други публични места.

Планиран разход 8 000 лв., изразходвани средства 8 000,00лв. остатък 0 лв.

Общо за раздел раздел III

Планиран разход  51 000 лв., изразходвани средства 38 543,93 лв. остатък 12 456,07 лв.

Раздел IV ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

 1.  Поддържане на мрежата на ТВИС и информационен терминал –  разположени в ключови за града туристически обекти с цел излъчване на рекламни мултимедиини формати за град Русе и региона. През 2019 г. функционират и излъчват всички рекламни мултимедийни формати създадени за град Русе и региона правени по програмите за развитие на туризма на Община Русе. Това са 12 бр. телевизори, 10 бр. брандирани стойки и 12 бр. преносима флаш памет. ТВИС са разположени в Регионална библиотека „Любен Каравелов“, хотел „Теодора Палас“ , Екомузей с аквариум, хотел „Сплендид“, Доходно Здание, хотел „Вега“, РИМ Русе, хотел „Космополитън“, хотел „Ана Палас“, хотел „Дунав плаза“, хотел „Бистра и Галина“ и Туристически информационен център.

Планиран разход 1 000 лв., изразходвани средства 0 лв. остатък 1 000 лв.

 • Отпечатване на рекламни материали: планирани  32 750 лв., изразходвани средства – 13 188 лв, остатък: 19 562 лв.

През 2019 година бяха препечатани туристически карти  тип планшет.

Преиздадени са рекламни материали – информационна брошура за богатия културен календар на Община Русе, брошура – гид с основните архитектурни и музейни забележителности. Всички обекти са с включени адреси, работно време и снимки. Преиздадена е също така и друг вид материал – дипляна с културно-историческите забележителности на града.

Общо за раздел IV

Планиран разход 20 000 лв, изразходвани средства 7 876,80 лв. остатък 12 123,20 лв.

               Звено „Туризъм и маркетинг” при ОП „Русе арт“ регулярно събира информация за вид и брой на посетителите в Туристически информационен център – Русе и реализирани нощувки на територията на Община Русе.

Регионален исторически музей – Русе предоставя при запитване информация за броя и ръста на посетителите в експозициите му.

               Съгласно данните предоставени от отдел „Търговия и наемни отношения“, при дирекция „Икономика и управление на собствеността“ в Община Русе, към края на месец Декември 2019 г. функционират 85 бр. места за настаняване и средства за подслон, които предлагат общо 1171 стаи, а легловата база възлиза на 2376 броя легла. Заетостта на легловата база през 2019 година е била 14,71%. Реализираните нощувки през предходната година са 107 409. Регистрираните туристи за 2019 година са 72 580, от които 45 930 са български граждани, а 26 650 са били чужденци.

               През годината ОП „Русе арт“ чрез Туристически информационен център води дневник на посетителите в туристическия център. До 31 декември 2019 г. ТИЦ Русе е бил посетен от общо 3682 души, от които 743 български граждани, а 2939 са били чуждестранните граждани. От потърсилите услуги, 2723 души са имали необходимост от информация за града и забележителностите в региона, а 959 души са поискали информация за културния афиш на Русе.

               С оглед на проявения интерес, често задаваните въпроси и обратната връзка анализът на посещаемостта на Туристическия информационен център по интереси и пазари показва следното:

               През неактивния туристически сезон посетителите на ТИЦ са търсили информация основно за културния афиш на Община Русе, както и за възможностите за туризъм в общината, но в много малък обем. В рамките на слабия туристически сезон е търсена информация основно относно провеждането и организацията на Международния музикален фестивал „Мартенски музикални дни“ и други събития от културния календар на града. В активния туристически сезон, стартиращ с началото на круизните пътувания по течението на река Дунав започнаха и по-активните посещения в ТИЦ, основно от страна на пасажерите от корабите, акостиращи в Русе. Активни са и посещенията и на други посетители в ТИЦ, както групови, така и индивидуални. Горепосочените поискаха информация основно за туристическите ресурси в Русе и региона, включително Басарбовски скален манастир, Ивановски скални църкви и места попадащи в рамките на ПП „Русенски лом“, както и други забележителности в русенския регион.

               В профила на посетителите в ТИЦ попадат: групови пътувания – туристи пътуващи с речни круизни кораби и малки отделни организирани групи, които не надвишаваха 7 души като основните посетители бяха американци, французи, нидерландци, белгийци, австрийци, германци и азиатци.

               Индивидуалните туристи включваха посетители от страни в рамките на Европейския сьюз, в това число от: Румъния, Испания, Полша, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Швеция, Белгия. Посетители от държави извън ЕС бяха от  Израел, Швейцария, Австралия, Индия, Южна Корея, САЩ, Нова Зеландия, Норвегия, Мексико, Перу, Китай, Русия, Япония, Украйна и Турция.

Потърсилите услугите на ТИЦ посетители, проявяват основно интерес към:

Музейните експозиции на РИМ-Русе (Екомузей с аквариум, Пантеон на Възрожденците, Къща-музей „Баба Тонка“, Римска крепост „Сексагинта Приста“, Средновековен град Червен), Музей на транспорта и Басарбовски скален манастир.

Към ПП „Русенски лом“ има интерес основно през летния период.

Културни събития – Търсена информация от посетители на Русе и гости на града с явно изразен интерес към концерти и театрални постановки за текущия месец в културния календар. Продължиха и добрите партньорски отношения с Държавна опера – Русе.

Обекти на посещение от страна на посетителите в Русе и региона са били и общинските пазари и търговските центрове .

Вид туризъм практикуван от потърсили услугите на ТИЦ: културно- исторически, познавателен, вело, събитиен и уикенд туризъм;

Изключителен интерес от страна както на организирани групи така и от индивидуални туристи се прояви към скален манастир „Св. Димитър Басарбовски“, „Ивановски скални църкви“ (ЮНЕСКО) и ПП „Русенски Лом“, както и към пещерата „Орлова чука“, особено в периода около национални, официални празници и почивни дни, както и през активния летен сезон.

За музейните експозиции най-висок интерес и запитвания имаше за „Исторически музей” -Русе, „Екомузей с аквариум“, Музей на транспорта, Римската крепост „Сексагинта Приста”

За популяризиране на възможностите за туризъм на територията на региона, Община Русе издава рекламно информационни материали чрез Програма за развитие ан туризма в Община Русе за съответната година, които се разпространяват в ТИЦ, хотелите и музеите на територията на Общината и по време на  туристическите изложения на които участва общината. През годината са осъществени контакти с туроператори от страната, за подобряването на вътрешния туризъм. Интерес проявяват агенции, занимаващи се с организирани ученически пътувания, както и фирми предлагащи краткосрочни туристически пакети и уикенд туризъм. Експертите от ТИЦ не изпускат възможност да презентират пред външния за града туристически бранш възможностите за културен и опознавателен туризъм, които предлага региона.

По актуални данни на Регионален исторически музей – Русе за 2019 година, общият  брой на посетителите е 79 041, от които български граждани са 50 159, а 23 739 са чуждестранните туристи. Служебните гости са 5164.  От чуждестранните туристи 12 090 са в организирани групи, а индивидуалните посещения са 9066. Националностите на туристите са: американска, немска,румънска, полска, руска, френска и други посетители от други по-редки дестинации като Виетнам, Индия, Нова Зеландия и Австралия.  Най-високи приходи от посещения и други услуги при всички експозиции се наблюдават през летните месеци юни, юли, август и до средата на септември.

ВСИЧКО ЗА 2019 г. : 114 860  лв.

Планирани средства за 2019 г.: 196 290 лв.

Преходен остатък от 2018: 86 290 лв.

Приход от „туристически данък“ през 2019 г. : 111 102 лв.

Общо по прихода за 2019 г.: 197 392 лв.

Изразходвани за 2019 г: 114 860  лв.

Некласифицирани разходи по план 2019 г. (РЕЗЕРВ) : 10 290 лв.

Приложение 2

  ПРОГРАМА ЗA РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2020 г.  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Годишната програма за развитие на туризма в Община Русе през 2020 година, разработена на основание чл. 11 от  Закона за туризма е оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели за развитието на общината. 

Политиката на Община Русе за развитието на туризма се провежда съгласно Закона за туризма, в който са дефинирани събития и дейности, които следва да се изпълнят в съответствие с Националната стратегия за развитие на туризма и Стратегията за развитие на туризма на Община Русе, следвайки целите на Концепцията за туристическото райониране както и тяхното изпълнение в съответствие с постъпленията от туристически данък от туристическите обекти.

ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ НА ПРОГРАМАТА

Основните цели на Годишната програма за развитие на туризма в Община Русе са:

1. Повишаване броя на организираните групови и индивидуални туристи в общината, както и удължаване продължителността на престоя им.

2. Обединяване на съществуващите атракции и продукти в един цялостен, комплексен туристически продукт. Повишаване привлекателността на общия туристически продукт на Община Русе чрез развитие на туристическите атракции, опазване, подобряване състоянието и експониране на културно-историческото наследство, както и чрез контрол на качеството на туристическите услуги. Тази цел ще бъде постигната единствено на база изграждане и поддържане на добре функциониращо сътрудничество между Община Русе като водеща институция и всички местни фактори, които формират туристическия продукт.

3. Развитие на партньорски практики с частния сектор с цел създаване и утвърждаване на уникални туристически продукти.

4. Позиционирането на Община Русе като естествен център на Регион Русе и популяризирането на дестинацията чрез презентирането ѝ по всички възможни комуникационни канали – участия на специализирани туристически изложения, презентиране на туристическите продукти пряко на крайни потребители, изграждане на контактна база данни с туристически агенти, публикации в специализирани издания, популяризиране чрез интeрнет канали на възможностите за туризъм в Община Русе и региона.

Дейности в Програма за развитие на туризма за 2020 г. са планирани с представителите на туристическия бранш в Община Русе и са в съответствие с нуждите на бизнеса за развитие и промотиране на Русе и региона като център за културен, винен и кулинарен туризъм. Тази цел следва да бъде постигната с общи усилия между общинска администрация и професионални сдружения като „Клуб на професионалните готвачи“, Съюз на хотелиерите и ресторантьорите – Русе, туристическия бизнес, културните институти, музеите, професионалната гимназия по туризъм, не на последно място Дунавската задруга на художествените занаяти и др.

Дейностите в Програмата за развитие на туризма в община Русе през 2020година са в съответствие с националното законодателство в сферата на туризма. Настоящата програма е съобразена с целите на Концепцията за туристическо райониране на България и формулираните в нея приоритети за регион Дунав с център Русе.

  ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ:  
  I. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ С МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ – Планиранаобща сума по раздел I46 000 лв.  

1. Изграждане и развиване на туристически продукт – културен, кулинарен и винен туризъм

В рамките на събитията влизат (неизчерпателно изброени)

Кулинарен фестивал „На върха на ножа;

Конкурс „Като шеф готвачите“

Дунавска кулинарна купа Русе

Празник на дунавската риба

2. Организация и съорганизация на други събития (неизчерпателно изброени)

2.1. Салон за изкуство и култура  „Любов и вино“

2.2. Международен Биг Бенд парад

2.3. Национална джаз среща

2.4. Дунавски панаир на изкуствата и занаятите

2.5. Ден на река Дунав

2.6. Римски пазар на Сексагинта приста

2.7. Други участия на Община Русе в работни срещи и други инициативи с представители на туристическия бранш и други свързани с тях организации.

Планирани по р.I т.1 и т. 2 – 38 000 лв.

 • Годишни награди на Община Русе в сферата на туризма 2020 г.планирани 8 000 лв.
  СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ Планиранаобща сума по раздел II58 000 лв.

1. Провеждане на шестнадесето Туристическо изложение “Уикенд туризъм” и Тринадесети фестивал на туристическите забавления и анимации 14 – 16 май 2020 г. – план- 33 000 лв.

2. Провеждане на Русенски карнавал, 20 юни 2020 г. – план- 25 000 лв.

РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ И УЧАСТИЕ В ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ И ИЗЛОЖЕНИЯ И ДР. Планирана обща сума по раздел III67 000лв.

1. Международна туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО”, София – 13 – 15.02.2020 г.планирани 6 000 лв.

2. Международно туристическо изложение „Културен туризъм”, гр. В.Търново, април.2019 г.планирани 6 000 лв.

3. Международна туристическа борса – ТТР Букурещ, Румъния 20 – 23.02.2020 г.. планирани 4 000 лв.

4. Международна туристическа борса ITB Берлин, Германия, 04 – 08.03.2020 г. .- планирани – 8 000 лв.

5. Участие на Община Русе в туристическо изложение Ferien във Виена, Австрия 16-19.01.2020 г. планирани 1 000 лв.

6. Международна туристическа борса – ТТР Букурещ, Румъния есенно издание 2020 г. –  планирани 7000 лв.

7. Участие на Община Русе в Конференция на дунавските държави- планирани 5000 лв.

8. Участие на Община Русе в рекламни каталози, пътеводители, списания и брошури, чрез рекламни статии, рекламни карета и друг вид рекламни кампании – планирани 30 000 лв.

ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ  Планирана сума по раздел IV – 11 380 лв.
 1. Поддържане на мрежата на ТВИС и информационен терминал – Поетапна подмяна на мрежата от телевизори и специфични стойки за тях, разположени в ключови за града туристически обекти с цел излъчване на рекламни филми за Русе, преносима памет – планирани 1000 лв.
 2. Oтпечатване на рекламни материали: ЗОП  планирани 10 380 лв.
  1.  Карта – тип планшет преиздаване –планирани 470  лв
  1.  Брошури – планирани 6 530 лв.
  1.  Дипляна за най-популярните туристически обекти – планирани 1 000 лв.
  1. Магнити – планирани 2 380 лева.
СУМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА 2020 г. : 182 380 лв.

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2019 г.

1. Приходна част на програмата за развитие на туризма в община Русе за 2020г.

Средствата за развитие на туризма и реализирането на посочените дейности, съгл. чл. 60, ал.1, от Закона за туризма се набират оттуристическия данък, определен по реда на Закона за местните данъци и такси;

2. Разходна част на програмата за развитие на туризма в община Русе за 2020 г.

Съгласно чл. 61т. от ЗМДТ приходите от туризъм се изразходват по приета от Общински съвет – Русе годишна програма за развитие на туризма, единствено за дейности по чл.11, ал.2 от Закона за туризма.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2019 Г.  
Мероприятие, задача, дейност и др. Планирани средства лв. Разходвани срества Остатък Забележка
1 2 3 4 5 6
I. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ С МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ
1. 1. Изграждане и развиване на туристически продукт – културен, кулинарен и винен туризъм В рамките на събитията влизат (неизчерпателно изброени) Кулинарно състезание „На върха на ножа; Конкурс „Като шеф готвачите“ Седмица на дунавската кухня – конкурс за типично ястие от русенския регион Дунавска кулинарна купа Русе 45 000 19 238,16 25 761,84 Дейностите са  в съответствие с нуждите на бизнеса за развитие и промотиране на Русе и региона като център за културен, винен и кулинарен туризъм. Съвместно между общинска администрация и професионални сдружения като „Клуб на професионалните готвачи“, Съюз на хотелиерите и ресторантьорите – Русе, туристическия бизнес, културните институти, музеите, професионалната гимназия по туризъм и Дунавската задруга на художествените занаяти бяха реализирани редица събития Кулинарен фестивал „На върха на ножа Кулинарно шоу за местни ресторантьори с участието на Иван Звездев Конкурс „Като шеф готвачите“ Арт салон „Любов и вино“ Джаз уикенд Дни на река Дунав Дунавско винарско изложение „BLUE AND WINE EXPO“ и др. Представители на Община Русе присъстваха на  българо-руски бизнес форум за туризъм през м.март  с участието на премиера на руската федерация Дмитрий Медведев Служители на ОП „Русе арт“ участваха в заседание на Националния съвет по туризъм през м. март През м. май участие в заключително събитие по проект TRANSDANUBE.PEARLS Участие на представител на ТИЦ в работна среща по проект FISHNET, в гр. Кълъраш и гр. Силистра през м. май
2. Логистична подкрепа на други събития, съфинансирани и съорганизирани от Община Русе (неизчерпателно изброени) 2.1. Салон за изкуство и култура  „Любов и вино“ 2.2. Мартенски музикални дни през месец март 2.3 Пролетен арт салон 2.4. Международен Биг Бенд парад 2.5. Ретро парад на автомобили 2.6 Фестивал на ледените фигури 2.7. Дни на Канети 2.8. Национална джаз среща 2.9. Пролетен панаир 2.10. Русе през очите на твореца – арт уъркшоп 2.11. Джаз уикенд 2.12. Дни на река Дунав 2.13 Дунавско винарско изложение „BLUE AND WINE EXPO“ 2.14. Фотоконкурс/пътуваща изложба „Запази духа на Русе“ 2.15. Римски пазар на Сексагинта приста 2.16. Други участия на Община Русе в работни срещи и други инициативи с представители на туристическия бранш и други свързани с тях организации.
3. Годишни награди на Община Русе в сферата на туризма 2019 г. 7 000 1155,60 5844,40 Бяха отличени местата за настаняване с най-висока заетост през 2019 г и събитието, провокирало най-много гласове на интернет платформата на страницата на Община Русе – „Живи статуи“
  Обща сума по раздел I 52 000 20 393,76 31 606,24  
II. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ И МЕРОПРИЯТИЯ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ
1.  Провеждане на петнадесето Туристическо изложение „Уикенд туризъм“ и Дванадесето фестивал на туристическите забавления и анимации 16 -18 май 2019 г. 33 000 18 919,07 14 080,93 Петнадесетото издание на туристическото изложение „Уикенд туризъм“ – Русе и дванадесетото издание на Фестивала на туристическите анимации се проведоха в периода 16 – 18 май. Събитията се организираха от Община Русе със съдействието на Министерството на туризма и Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“. В събитията взеха участие изложители, занаятчии и организации, представящи атрактивни анимации. Общият брой на регистрираните организации бе над 220, а форумът за поредна година се класира в челните места по посещаемост и участници сред водещите туристически изложения в България.
2. Организация и провеждане на Русенски карнавал  22. 06.2019 г 30 000 29 126,77 873,23 На 22.06.2019 се проведе традиционният русенски карнавал – най-пъстрото събитие в летния календар на Русе и най-значимо в културния календар на дунавската ни столица. КАРНАВАЛЪТ се проведе в навечерието на Еньовден. Тази година на голямата сцена, която бе разположена на площад „Свобода“  жителите и гостите на града бяха зарадвани от Тони Димитрова и хитовия рап изпълнител Криско.
  Обща сума по раздел II 63 000 48 045,84 14954,16  
III. РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ И УЧАСТИЕ В ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ И ИЗЛОЖЕНИЯ
1. Международна туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО”, София – 14 – 16.02.19 г. 6 000 5 590,76 409,24 В рамките на борсата общината участва на самостоятелен щанд от 12 кв. м. брандиран с индивидуална визия. Съвместно с експерти от Регионален исторически музей – Русе бяха презентирани културно – исторически забележителности и възможностите за целогодишен туризъм в региона. Занаятчиите от Дунавска задруга на художествените занаяти представиха своите занаятчийски продукти. В рамките на събитоето бяха презентирани и продуктите на винопроизводители от Русе и региона. Профилът на изложителите от страната и чужбина включваше: над 470 компании ( в това число 40 чужди национални бордове) туроператорски и туристически фирми и агенции, транспортни агенции, хотели, хотелски вериги, ресторанти; балнеолечебни курорти и спа центрове, винарски къщи от цяла България, общини, общински организации, НПО и туристически центрове, софтуерни компании и др. По време на събитието бяха  осъществени контакти с над 45 представители на туроператорския и на рекламния бизнес, както и с над 60 представители на общини, както и с представители на други местни администрации.
2. Международно туристическо изложение „Културен туризъм”, гр. В.Търново, 18-20.04.2019 г. 6 000 2 918,40 3 081,60 Община Русе участва с щанд на площ от 9 кв.м., построен и аранжиран със собствено експозиционно оборудване. Местоположението беше отлично подбрано и видимостта на посетителите към него бе много добра. Щандът бе разположен в непосредствена близост до Столична Община, Община Пловдив и Община Варна. По време на изложението бяха осъществени срещи и контакти с представители на туристическия и рекламния бизнес, туроператори и посетители на събитието, бяха презентирани целогодишните възможности за туризъм в Община Русе чрез рекламно – информационни материали.
3. Международна туристическа борса – ТТР Букурещ, Румъния 21 – 24.02.2019 г. 2 500   1 704,04 795,96 Община Русе взе участие с двама представители на информационния щанд организиран от министерството на туризма. Бяха осъществени срещи с различни международни туроператори и общински администрации от Румъния и други европейски страни, в рамките на които бяха презентирани целогодишните туристически ресурси на Русе и региона.
4. Международна туристическа борса ITB Берлин, Германия, 06 –  10.03.2019 г. 1 000 497,19 502,81 Община Русе взе участие с рекламно-информационни материали, поместени на националния щанд на Министерството на туризма. Част от материалите бяха предоставени на посолството на Република България за представителни цели.
5. BELGRADE TOURISM FAIR в гр. Белград, Сърбия 21 – 24.02.2019 г. 4 500 2942,58 1557,42 За трета поредна година Община Русе участва с работно място на информационния щанд организиран от Министерството на туризма по време на международната туристическа борса в столицата на Сърбия – град Белград. По време на изложението бяха осъществени контакти с над 35 представители на туроператорския и на рекламния бизнес, както и с представители на други местни администрации; бяха представени целогодишните възможности за туризъм в Русе и региона, град Русе беше рекламиран с информационни материали,както и бяха представени събития от културния календар на Община Русе
6. Участие на Община Русе в туристическо изложение Ferien във Виена, Австрия през януари2020 г. 3000 2390,08 609,92 Участие на информационния щанд на Министерство на туризма , сключване на договор за участие през декември 2019 изложението ще се проведе през януари 2020
7. Участие на Община Русе в рекламни каталози, пътеводители, списания и брошури, чрез рекламни статии, рекламни карета и друг вид рекламни кампании 20 000 14 500,88 5 499,12 През 2019 г. бяха осъществени следните медийни участия: Рекламно каре във вестник „Движение“ Рекламна публикация в списание „Еврорегион“Рекламна страница в пътна карта от ИК “Домино” Рекламна статия в списание “ЧЕРГА.БГ” .Реклама върху в бр. рекламно съоръжение тип мегаборд презентиращи туристическо изложение „Уикенд Туризъм“ и Русенски карнавал на АМ „Хемус в период от 3 месеца.Рекламни статии в  списание „Вагабонд“Реклама на Община Русе в инициативата „Дунав ултра“, продукт за велосипеден туризъм по поречието на р. Дунав до Черно море 670 км за 48 ч.– от Куделин до ДуранкулакРекламен филм в мултимедийното издание “България на длан” 2 рекламни филм за предаването ТУРИЗЪМ.БГ организирано от БНТ 1 с излъчване на 21 и 28.12.2019 г. по БНТ
8. Участие на Община Русе в двуезичното русенско културно-туристическо и информационно издание Ruse4guest 8 000 8000 0 Чрез изданието Община Русе получава популяризиране на събитията от културния си календар, популяризира туристическия информационен център 4 бр. издания в тираж от по 4 000бр. През 2019 година бяха издадени 4 пътеводителя през пролетта, лятото, есента и през зимата. Изданието се разпространява в туристически информационен център, хотели,  заведения за хранене и развлечения и други публични места.
  Обща сума по раздел III 51 000 38 543,93 12 456,07  
  IV. ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР,ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ
1. Поддържане на мрежата на ТВИС и информационен терминал 1000 0 1000 Не е възникнала необходимост от ремонт и поддръжка на налични съоръжения.
2. Oтпечатване на рекламни материали:        
2.1 Карта – тип планшет 3000 464,40 2535,60 отпечатани
2.2 Брошури 8000 6 528,00 1 472,00 отпечатани
2.3 Дипляна за най-популярните туристически обекти 3000 884,40 2 115,60 отпечатани
2.4 Магнити 5000 0 5000,00 заявени
  Обща сума по раздел IV 20 000 лв. 7876,80 12 123,20  
      114860,36    
  Приход от туристически данък     111 102  
  Преходен остатък от 2018 г.     86  290  
  Общо по прихода за 2019г.     197 392  
  Разход 2019   114 860    
  Преходен остатък от 2019     82 532  

Приложение 1-1 към Програма за развитие на туризма в Община Русе през  2019 г.

Приложение 2-1 към Програма за развитие на туризма в Община Русе през  2020 г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2020 Г.
Мероприятие, задача, дейност и др. Отговорна структура Срок за изпълнение ПЛАН, лв. Забележка
1 2 3 4 5 6
I. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ С МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ
1. 1. Изграждане и развиване на туристически продукт – културен, кулинарен и винен туризъм В рамките на събитията се планират (неизчерпателно изброени) Кулинарен фестивал „На върха на ножа“ Конкурс „Като шеф готвачите“ Дунавска кулинарна купа Празник на дунавската риба ОП „Русе арт“   текущ 38 000 Дейности в съответствие с нуждите на бизнеса за развитие и промотиране на Русе и региона като център за културен, винен и кулинарен туризъм. Съвместно между общинска администрация и професионални сдружения като „Клуб на професионалните готвачи“, Съюз на хотелиерите и ресторантьорите – Русе, туристическия бизнес, културните институти, музеите, професионалната гимназия по туризъм и Дунавската задруга на художествените занаяти.  
2. Организация и съорганизация на други събития (неизчерпателно изброени) 2.1. Салон за изкуство и култура  „Любов и вино“ 2.2. Международен Биг Бенд парад 2.3. Национална джаз среща 2.4. Дунавски  панаир на изкуствата и занаятите 2.5. Ден на река Дунав 2.6. Римски пазар на Сексагинта приста 2.7. Други участия на Община Русе в работни срещи и други инициативи с представители на туристическия бранш и други свързани с тях организации.
3. Годишни награди на Община Русе в сферата на туризма 2020 г. ОП „Русе арт“ текущ 8 000 утвърдени правила , брой раздадени награди
  Обща сума по раздел I     46 000  
II. СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ
1.  Провеждане на шестнадесето Туристическо изложение „Уикенд туризъм“ и Тринадесети фестивал на туристическите забавления и анимации 14 -16 май 2020 г. ОП „Русе арт“ 14-16 май 2020 г. 33 000 брой публикации, брой изложители, отзиви контакти
2. Организация и провеждане на Русенски карнавал  20.06.2020 г ОП „Русе арт“ 20 юни 2020 г. 25 000 брой публикации, брой изложители, отзиви контакти
  Обща сума по раздел II     58 000  
III. РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ И УЧАСТИЕ В ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ, ИЗЛОЖЕНИЯ И ДР.
1. Международна туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО”, София – 13 – 15.02.2020 г. ОП „Русе арт” февруари 6 000 Участие на самостоятелен щанд, презентиране на културно-туристически забележителности, възможности за винен туризъм и анимация на щанда с презентиране на занаяти на задругата на занаятчиите
2. Международно туристическо изложение „Културен туризъм”, гр. В.Търново, 23-25.04.2020 г. ОП „Русе арт” април 6 000 Участие на самостоятелен щанд, презентиране на културно-туристически забележителности, възможности за туризъм.
3. Международна туристическа борса – ТТР Букурещ, Румъния 20 – 23.02.2020 г. ОП „Русе арт” февруари 4 000   Участие на информационния щанд на Министерство на туризма, Презентиране на културно-туристически забележителности, възможности за туризъм.
4. Международна туристическа борса ITB Берлин, Германия, 04- 08.03.2020 г. ОП „Русе арт март 8 000 Участие на националния щанд на Министерство на туризма, Презентиране на културно-туристически забележителности, възможности за туризъм.
5. Участие на Община Русе в туристическо изложение Ferien във Виена, Австрия през 16-19.012020 г. ОП „Русе арт януари 1000 Участие на информационния щанд на Министерство на туризма , сключване на договор за участие през декември 2019 изложението се провежда през януари 2020
6. Международна туристическа борса – ТТР Букурещ, Румъния есенно издание 2020 г. ОП „Русе арт  текущ 7000 Участие на самостоятелен щанд, презентиране на културно-туристически забележителности, възможности за туризъм.На щанда ще се даде възможност местния туристически  бизнес да представи офертите си пред специализирана публика.
7. Участие на Община Русе в Конференция на дунавските държави ОП „Русе арт текущ 5000 Участие в годишна среща на представители на държавите по р. Дунав с представители на корабните агенции и представяне на възможностите за туризъм.
8. Участие на Община Русе в рекламни каталози, пътеводители, списания и брошури, чрез рекламни статии, рекламни карета и друг вид рекламни кампании ОП „Русе арт текущ 30 000 Публикации и реклама в туристически издания; други рекламни кампании, турове, филми и др.
  Обща сума по раздел III     67 000  
IV. ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР,ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ
1. Поддържане на мрежата на ТВИС и информационен терминал ОП „Русе арт“ текущ 1000 Ремонт и поддръжка на налични съоръжения.
2. Oтпечатване на рекламни материали: ОП „Русе арт”      
2.1 Карта – тип планшет   текущ 470,00  
2.2 Брошури   текущ 6 530,00  
2.3 Дипляна за най-популярните туристически обекти   текущ 1000,00  
2.4 Магнити   текущ 2 380,00  
  Обща сума по раздел IV     11 380 лв.  
  Сума за изпълнение на Програма 2020 г.:     182 380 лв.  
  Преходен остатък от 2019г. 82  532      
  Очакван приход от „туристически данък“ през 2020г. 120 000      
  Общо по прихода за 2020г. 202 532      
  Некласифицирани разходи по план 2020 г.(РЕЗЕРВ)     20 152  
Сподели:

Още новини от деня