читалище зора снимка

Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2019 година

Време за прочитане: < 1 мин.

На територията на Община Русе са регистрирани 23 читалища, 10 от които в гр. Русе и прилежащите квартали и 13 в останалите населени места. Дейността на читалищата е обезпечена като делегирана от държавата дейност. Ежегодно в общинския бюджет се предвиждат и средства за дофинансиране на читалищния продукт. Това позволява на читалищните ръководства да развият основните си просветни, културно-информационни, творчески и социални задачи.

През следващата година русенските читалища предвиждат особено повишена активност във взаимодействието с местните общности чрез разнообразни информационно-образователни форми и творчески дейности като планират развитие на 258 любителски формации и клубни форми, осигуряване на 733 културни събития за местните общности в седалището и над 200 участия на читалищните формации в регионални, национални и международни фестивали и събития.

Анализът на данните от Приложение 2 говори и за устойчива тенденция и нарастваща ефективност в събираемостта на средства от външно финансиране и от собствена дейност (допълнителна стопанска дейност, проекти, дарения и др.), което по план за 2019 възлиза на общо 152 660 лв. – собствени средства, планирани извън държавната субсидия и допълващото финансиране от общинския бюджет.

Предстои през декември Общински съвет – Русе да приеме Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2019 година.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня