Програма „Знание и растеж“ на Фондация „Русе – град на свободния дух“ навършва 5 години

Програма „Знание и растеж“ на Фондация „Русе – град на свободния дух“ навършва 5 години

Съвместната дейност на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и „Еконт Експрес“ продължава вече 5 години. Заедно са създали програма „Знание и растеж“, която се превръща в успешен модел за местно партньорство в сферата на образованието, науката, новите технологии, историята и личностното развитие. Нейното мото е „Знанието ни прави свободни“.

Програма „Знание и растеж“ има за цел да разширява възможностите за достъп до знание и да създаде условия за свободно човешко развитие, както и да подкрепи разгръщането на личностните и професионалните качества и умения на хората чрез трупане на знания, пречупени през призмата на практическия опит.

По повод петата годишнина на програмата екипът на Фондация „Русе – град на свободния дух“ ще проследи развитието на подкрепените проекти през годините и ще предостави информация на страницата на си във Фейсбук.

За периода от 2016 до 2020 г. по програма „Знание и растеж“ са одобрени 76 проекта на 35 организации, сред които културни институции, училища, детски градини, Русенския университет „Ангел Кънчев“ и неправителствени организации.  За организирането им са отпуснати 414 162, 44 лв. 

През 2016 г. съвместната инициатива на фондацията и „Еконт експрес“ получи награда  в категорията „Партньорство“ от GEM България, част от международния консорциум Глобален Предприемачески Мониторинг.

Партньорството между Фондация „Русе – град на свободния дух“ и „Еконт експрес“ ще продължи и тази година. Между двете страни вече е подписан меморандум за сътрудничество, а новият конкурс се очаква да стартира през септември.

Сподели: