Продават голям общински магазин в блок „Първа пролет“

Общинският съвет реши да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на магазин със застроена площ от 138,42 кв.м., заедно с 2,639 % идеални части от общите части на сградата, разположен на първи етаж на осеметажна жилищна сграда, ж. б. „Първа пролет“, ул. „Плиска“ No5, кв. Възраждане, гр. Русе, с предназначение: за търговска дейност, предмет на АОС No6889/21.02.2013 г.
Началната тръжна цена е 239 000 лв., а стъпката на наддаване – 10 000 лв. Депозитът за участие е 20 000 лв., който се внася в срок до 2 август. Предложената цена от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.

Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл. Свобода. Цената на тръжната документация е 250 лв. и се заплаща в офиса на „ТБ Инвестбанк” АД клон Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000, банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000 “ИНВЕСТБАНК”АД, клон РУСЕ в центъра за административни услуги и информация.

Срокът за закупуване на тръжна документация е 31.07.2018 г. Срокът за подаване на предложения за участие в търга е до 07.08.2018г.

Търгът да се проведе на 10.08.2018 г., в 17,30 часа в заседателната зала на третия етаж на община Русе, пл. Свобода 6.

Сподели:

Още новини от деня