сграда американско пазарче

Продадена е бившия градински център на „Паркстрой“ на площад „Д-р Мустаков“

Време за прочитане: < 1 мин.

Двуетажна масивна обслужваща сграда с идентификатор 63427.2.590.2., със застроена площ от 44 кв. м., заедно с отстъпеното право на строеж с разгъната застроена площ от 110 кв. м., намираща се на площад „Д-р Мустаков“, гр. Русе, предмет на АОС №7388/05.02.2015 г. Сградата е самостоятелна, застроена по монолитен способ до съществуващ трафопост. Изградена е през 2001-2002 г. като градински център на общинско търговско дружество „Паркстрой“ ЕООД. Разполага с търговско помещение на партерния етаж с два входа: търговски от площад „Д-р Мустаков“ и служебен към вътрешен двор от север. Обектът е обособен за търговска дейност, използван е като магазин за цветя и друг вид промишлени стоки.

С Решение №207/31.07.2020 г. Общински съвет – Русе е взел решение да се извърши продажба на описания по-горе имот чрез търг с явно наддаване с начална тръжна цена 80 150 лв., стъпка на наддаване 7 000 лв. и депозит за участие 3 000 лв.

Закупени са 2 броя тръжни документи. Проведен е търг с явно наддаване на 28.09.2020 г., с допуснат един участник. На 21.10.2020 г. е сключен приватизационен договор със Светлана Илиянова Златева – определена за спечелил търга участник, с цена 80 150 лева.

Сподели:

Още новини от деня