Пенсионери от Ценово и Мартен си подадоха ръка за приятелство

Продължават да намаляват пенсионерите в Русенска област

70 518 /при 70 816 пенсионери в края на 2018 година, при 71 686 през март 2018 година, 71 771 пенсионери през септември, 71 810 пенсионери в края на юни, 72 323 пенсионери преди 2 години и 72 797 в края на юни 2014 година/ има в Област Русе. Това сочат данните на Националния осигурителен институт, актуални в края на март на 2019 година. 71 157 /при 80 333 в края на 2018 година, при 82 183 в края на 2017 година/ e броят на получаваните пенсии в областта. 66 457 от тях се поемат от фонд „Пенсии“, 2 071 са от фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, 625 са от фонд „Трудова злополука и професионална болест“.

22 286 742 лева са разходите на НОИ за пенсии в Русенска област за периода. Средният месечен размер на изплатените пенсии по ТП на НОИ за годината е 343.82 лева /при 324.60 лева преди повече от година/ или с 3.5 % повече от миналата година.

1912 са добавките към пенсиите за чужда помощ, 31 – за ветерани, 251 – за старост и пр. в Русенска област.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня