Въведена е временна организация за безопасност на движението във връзка с основния ремонт на ул. "Мария Луиза" + заповед

Продължават дейностите по цялостното асфалтиране на ул. „Мария Луиза“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ и ул. „Тодор Икономов“

На 9 февруари стартираха дейностите по полагане на плътен асфалтобетон на ул. „Ангел Кънчев“. Продължават дейностите по цялостното асфалтиране на ул. „Мария Луиза“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ и ул. „Тодор Икономов“.

Това става ясно от седмичния отчет на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипът му по отношение работата в ресор „Строителство и устройство на територията“ през отминаващата седмица.

Извършени са 7 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

Съставени са 8 констативни акта за незаконни строежи, като същите са в процес на изпращане до заинтересуваните лица.

Издадени са 2 заповеди за премахване на незаконни строежи, като същите са в процес на изпращане до заинтересованите лица.

Сподели: