Продължават обученията с присъждане на квалификационни кредити за учители от партньорските учебни заведения по проект „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“

Продължават обученията с присъждане на квалификационни кредити за учители от партньорските учебни заведения по проект „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“

Обученията с присъждане на квалификационни кредити за учители от партньорските учебни заведения по проект BG05M2OP001-3.017–0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“, финансиран от #ОПНОИР продължават с пълна сила през изминалите два месеца!

Те се провеждат от екип преподаватели на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Център за продължаващо обучение.

Ето по какви теми педагозите надградиха знанията и уменията си за работа в мултикултурна среда от началото на февруари до момента:

✅Обучение на тема „Изграждане на професионално учителско портфолио“ за екипа на ОУ „Св. Кв. Кирил и Методий“, гр. Сеново;

✅Обучение на тема „Методи и подходи при работа с хиперактивни и агресивни деца и ученици с нарушена концентрация“ за екипа на ОУ „Никола Обретенов“, гр. Русе;

✅Обучение на тема „Мотивиране на учениците за работа в електронна среда чрез включване в интересни за тях дейности“ за екипа на СУ „Христо Ботев“, гр. Глоджево;

✅Обучение на тема „Мотивиране на родителите за сътрудничество с детската градина“ за екипа на ДГ „Здравец“, гр. Глоджево;

✅Обучение на тема „Достъп на учителите и учениците до електронни ресурси при обучение и преподаване в мултикултурна среда“ за екипа на ОУ „П. Р. Славейков“, с. Смирненски;

✅Обучение на тема „Изграждане на професионално учителско портфолио“ за екипа на ДГ „Роза“, с. Ново село;

✅Обучение на тема „Методи и подходи при работа с хиперактивни и агресивни деца и ученици с нарушена концентрация“ за екипа на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Правда;

✅Обучение на тема „Достъп на учителите и учениците до електронни ресурси при обучение в мултикултурна среда“ за екипа на ОбУ „Св. Климент Охридски“, гр. Борово.

Сподели: