Продължават преговорите между Община Русе и синдикалните организации в областта

Продължават преговорите между Община Русе и синдикалните организации в областта

Социалните партньорства и договорености в системата на предучилищното и училищното образование, които са засегнати в проекта на Общински колективен трудов договор обсъдиха заместник-кметът Енчо Енчев, директорът на дирекция „Хуманитарни дейности“ Катя Петрова, началникът на отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ и представители на синдикалните организации от област Русе.

Срещата се проведе вчера, 1 февруари, в Заседателната зала на Община Русе, и в нея участваха Гицка Харизанова – регионален председател на КТ „Подкрепа“, Райна Великова – председател на общинска секция на Съюза на работодателите в системата на народната просвета (СРНПБ), Станислав Георгиев, председател на общинска секция на  Сдружението на директорите в системата на средното образование (СДСОРБ) и Пламен Атанасов – председател на Общински координационен съвет на Синдиката на българските учители към КНСБ.

Всички страни се обединиха около идеята, че дейностите в хода на преговорите са изцяло насочени  към осигуряване на необходимите условия за функциониране на системата на предучилищното и училищното образование на територията на Община Русе.

Договарянето протече в конструктивен дух и съвместно желание за осигуряване през следващия двугодишен период на по-добри условия за труд в средното образование на територията на Общината.

Сподели: