Продължават ремонтните дейности на уличната мрежа в кв. "Здравец Изток" и др. райони в Русе

Продължават ремонтните дейности на уличната мрежа в кв. „Здравец Изток“ и др. райони в Русе

Продължават ремонтните дейности на уличната мрежа в кв. „Здравец Изток“ и др. райони в Русе. Преасфалтирана е изцяло пътна отсечка до магазин Пацони /срещу КАТ/, обслужваща над 5 фирми в района. Ремонтирана е и системата за отвеждане на повърхностни води в участъка.

Сподели: