Продължават строителните дейности по ул. „Тодор Икономов“ и ул. „Никола Й. Вапцаров“

Продължават строителните дейности по ул. „Тодор Икономов“ и ул. „Никола Й. Вапцаров“.

Във връзка с извършени огледи по ул. „Ангел Кънчев“, ул. „д-р Петър Берон“, ул. „Княжеска“ и ул. „Мария Луиза“, фирмата изпълнител на строително-монтажните работи започна поетапно отстраняване на недостатъци и дефекти – премахване на некачествено изпълнени асфалтови тротоари и полагане на нов асфалт, поправяне на капаци на ревизионни шахти, корекция на бордюри и др.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипа му по отношение работата в ресор „Устройство на територията“ през отминаващата седмица.

Във връзка с възникналите аварии на водопровод по ул. „Згориград“, през следващата седмица ще бъде формирана комисия, като ще се дадат указания за начина на възстановяване на новоизпълнените асфалтови работи.

Извършени са 8 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

Издадена е една заповед за премахване на незаконен строеж, като същата е в процес на изпращане на заинтересованите лица. Съставен е един констативен акт за установяване на незаконен строеж, като същият е в процес на изпращане на заинтересованите лица.

Сподели: