Продължава активната превантивна работа по отношение употребата на психоактивни вещества сред учениците в община Русе

Продължава активната работа на експертите от Превантивно – информационния център

Експерти от Превантивно-информационния център проведоха две сесии в изпълнение на Национална програма „Кодово име „Живот“ с 45 деца от V клас на НУИ „Проф. В. Стоянов“ и ОУ „Отец Паисий“ на тема „Правила на групата. Емоции и чувства“.

Експерти от Превантивно-информационния център проведоха две сесии в XII клас по Национална програма „Предпазване на младите хора от престъпления“ в ПГДВА „Йосиф Вондрак“ и Спортно училище „Майор Атанас Узунов“, като бяха обхванати 44 ученици.

Експерти от Превантивно-информационния център организираха беседа с инспектор Красимир Аспарухов от Сектор „Борба с организираната престъпност“ и 15 деца от VI – VIII клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ по повод отбелязването на Международния ден за безопасен интернет.

Експерти от Превантивно-информационния център проведоха обучение на педагогически специалисти от ОУ „Отец Паисий“, СУПНЕЕ „Фридрих Шилер“, ОУ „Олимпи Панов“, ОУ „Христо Смирненски“ по заключителната част на Националната програма „Кодово име „Живот“.

Това става ясно от отчета за работата на кмета на Община Русе Пенчо Милков и неговия екип през отминаващата седмица в ресор „Хуманитарни дейности“.

Сподели: