Продължава активната превантивна работа по отношение употребата на психоактивни вещества сред учениците в община Русе

Продължава активната работа на експертите от Превантивно – информационния център по наркотични вещества

Продължава активната работа на експертите от Превантивно – информационния център по наркотични вещества.

Експертите от Превантивно-информационния център по наркотични вещества проведоха  три сесии по Национална програма „Кодово име „Живот“ с 60 деца в три паралелки на V клас в   ОУ „Отец Паисий“  на темите „Влияние на средата“ и „Електронен свят“, като в едната паралелка програмата успешно приключи.

Експертите от Превантивно-информационния център по наркотични вещества проведоха три сесии по Национална програма „Предпазване на младите хора от престъпления“ с близо 150 ученици от XII клас от училищата СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Професионалната гимназия по облекло „Недка Ив. Лазарова“ и Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване.

Експертите от Превантивно-информационния център по наркотични вещества проведоха  три сесии на тема „Превенция на употребата на психоактивни вещества“ с близо 70 ученици от IX, X и XI клас от  ПГИУ „Елиас Канети“, Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване и Спортно училище „Майор Ат. Узунов“.

Експертите от Превантивно-информационния център по наркотични вещества проведоха обучение на 20 училищни специалисти от Професионалната гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ на тема „Видове психоактивни вещества. Симптоми при употреба“.

Експертите от Превантивно-информационния център по наркотични вещества създадоха организация за провеждане на обучение от експерти на ОДМВР – Русе на тема „Видове психоактивни вещества, как изглеждат, симптоми при употреба“. В срещата участие взеха педагози и медицинските специалисти от 17 русенски  училища и 7 от Бяла, Две могили, Сливо поле, Ветово, Глоджево, както и от русенските училища.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипа му по отношение работата в ресор „Социални дейности, здравеопазване и транспорт“ през отминаващата седмица.

Сподели: