Експертно обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени ще се състои в Русе

Продължава активната работа на експертите от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ на Община Русе

Експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ участваха в информационна сесия по Програмата на ЕС „Еразъм + спорт“. Целта беше запознаване с процедурата по подготовка и административно изпълнение на проектите по програмата. В срещата участваха представители на всички одобрени проектни предложения по покана ERASMUS-SPORT-2022-SNCESE.

Проведена бе среща на експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ с потенциални партньори за съвместно кандидатстване по програма „CEF-Digital 5G for smart Communities“ на Европейската комисия, процедура „5G for smart Communities“.

В изпълнение на Решение № 1028, прието с протокол № 37/21.07.2022 г. на Общински съвет – Русе на 08.09.2022 г. беше проведен публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно и срочно право на строеж за изграждане на „буферен паркинг“ в гр. Русе, по бул. „България“ № 292, включващ паркинг за най – малко 600 паркоместа за товарни автомобили и 80 паркоместа за леки автомобили, както и обслужващи сгради и инфраструктура. Комисия от служители на общинска администрация проведе конкурса по правилата на Наредба № 1 за общинската собственост и извърши класиране на кандидатите, подали документи и оферти за участие в конкурса в указания срок.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминаващата седмица по отношение работата на ресор „Икономика, международно сътрудничество и проекти“.

Сподели: