Здравният медиатор посети Ново село

Продължава активната работа на здравните медиатори и експертите на ПИЦ – Русе

Здравните медиатори извършиха консултация на 48 лица от кварталите Селеметя и Средна кула за превенция срещу заразяване с есенно – зимни инфекции, хепатит А, реимунизация на деца срещу дифтерия, коклюш, тетанус, полиомиелит, както и за останалите имунизации от задължителния имунизационен календар;

Проведена е среща между здравните медиатори и кмета на с. Хотанца Мелиха Тодорова във връзка с организиране на скринингово изследване за туберкулоза от специалисти на СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков“.

Здравните медиатори се включиха в XV-а национална обучителна среща в гр. София, организирана от Националната мрежа на здравните медиатори – „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“.

Експерти от Превантивно – информационния център проведоха обучителни сесии с ученици от 3 и 4 клас от ОУ „Никола Обретенов“ по програмата „Ще се справим заедно“, втори модул, на тема „Към кого да се обърна за помощ, ако се чувствам застрашен“, по време на която бе организирана и викторина.

Това става ясно от седмичния отчет на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Хуманитарни дейности“ през отминаващата седмица.

Сподели: