Продължава акцията на специалистите от проекта „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе”

Продължава акцията на специалистите от проекта „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе”

Продължава акцията на специалистите от проекта „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе”.

В различни комбинации и екипи те посещават детски градини и ясли. Веднага след като започна новата седма година на проекта беше продължена работата по график, като се прибавиха и нови посоки на срещи и консултации . През седмицата освен с децата, с които се е работило до сега във филиала на 6- та ясла, бяха обследвани и нови деца. Те се присъединяват към проекта след подадени заявления от родителите им. Там бяха психологът Йорданка Тодорова и социалният педагог Пламена Габровска. Тяхната задача бе да подпомогнат поведенческата адаптация на малчуганите. В друг ден от седмицата специалистите Айтен Мустафова и Пламена Габровска работиха по график в първа група на Детска градина „Снежанка”. За да обхванат всички деца от тази възраст те са там всяка сряда в седмицата.

Психологът Айтен Мустафова работи с деца, които имат дефицит на вниманието. Специалистите работят по график всеки ден от седмицата на различни места, за да окажат подкрепа на всяко дете в процеса на адаптация. Във всички срещи се спазват строго противоепидемичните мерки.

Сподели: