Продължава благоустрояването на село Семерджиево

Продължава благоустрояването на село Семерджиево

Продължава полагането на грижи за благоустрояването на село Семерджиево. Това става благодарение усилията на кмета на кметството Мюжгян Халилова и помощта на кмета на Община Русе Пенчо Милков. Продължаваме да работим за европейския облик на населеното място, казва тя.

През първата година от поредния и мандат е ремонтирана и преасфалтирана част от уличната мрежа.

Редовно се поддържат зелените площи и цветните градинки. Ремонтирана е част от покрива на училището. Монтирани и подменени са нови осветителни тела по личната мрежа.

Периодично бяха поддържани гробищните паркове, като са приведени в отличен вид.

Оказахме съдействие при почистване на дворовете на училището и детската градина, отбеляза още г-жа Халилова.

Подменени бяха над 60 кофи за смет и бяха доставени 21 компостери.

Създадена е „Лятна читалня“ към читалище „Просвета-1927“. Подобрено е административното обслужване и комуникацията с гражданите.

Осигурява се подкрепа на фирми, които набират работници и организираме срещи с безработни.

Организират се срещи на земеделски производители с Общинска служба „Земеделие“, ОП „Паркстрой“, „Съвети в земеделието“.

Активно съдействахме за обслужване на населението и работихме активно с „Агенция за социално подпомагане“, казва още кметът.

Продължават усилията за трайно решаване на проблема с бездомните кучета, започнахме изготвянето на регистър на кучетата.

Сподели: