Продължава възпрепятстването работата на служители от ДИТ - Русе от страна на работодатели

Продължава възпрепятстването работата на служители от ДИТ – Русе от страна на работодатели

През месец януари служителите на дирекция „Инспекция по труда“ – Русе извършиха 86 проверки за спазване на трудовото законодателство. 446 са установените нарушения. 179 от тях са по трудовоправни отношения, а останалите 266 по осигуряване здравословни и безопасни условия на труд. 445 са приложените ПАМ. Това съобщи днес главният експерт в Дирекция „Инспекция по труда“ – Русе Георги Георгиев.

Продължава възпрепятстването работата на служители от ДИТ – Русе от страна на работодатели. Те не се явяват, въпреки връчените им призовки на основание чл. 45 ал. 1 от АПК. Актове се съставят, тъй като често работодателите не държат в стопанисваните от тях обекти, най – вече заведения, търговски обекти със сумирано изчисляване на работното време, графиците за работа, правилниците за вътрешния трудов ред и пр. Това донякъде е целенасочено, за да не се установи на място работното време и по колко часа работят хората, назначени в обекта.

Исканията по чл. 302 и 303 от Кодекса на труда за наемане на непълнолетни лица са 5. Дадени са съответните разрешения за наемането им през януари.

18 са постъпилите сигнали за периода за нарушения на трудовото законодателство. Голяма част от тях касаят изплащане на обезщетения след прекратяване на трудовите правоотношения с работник или служител – обезщетения по неизползван платен годишен отпуск, обезщетения при пенсиониране и др.

149 са еднодневните трудови договори, заявени от 4 земеделски производители в региона.

Сподели:

Още новини от деня