вируси атакуват човека

Продължава да намалява броят на заразените от грип и с остри респираторни заболявания в Русенска област

Регистрираната заболяемост в област Русе според данните от сентинелния надзор на грип и ОРЗ през седмица No5 (от 30.01.2023 г. до 05.02.2023 г.) е 150.96 на 10 000. Отчита се спад на общата заболяемост спрямо данните от седмица No4 (от 23.01.2023 г. до 29.01.2023 г.). Интензивността на епидемичния процес се запазва на средно ниво.

Най-висока продължава да е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г., при която се отчита повишение спрямо седмица No4 (от 23.01.2023 г. до 29.01.2023 г.). Леко изразено повишение на заболяемостта през седмица No5 (от 30.01.2023 г. до 05.02.2023 г.) се отчита и във възрастовата група над 65 години, докато за възрастовите групи 5- 14 г., 15-29 г. и 30-64 г. заболяемостта е по-ниска.

Към момента не са достигнати епидемичните стойности.

През седмица No5 (от 30.01.2023 г. до 05.02.2023 г.) от изпратените в НРЛ по грип и ОРЗ към НЦЗПБ общо 17 броя носогърлени смивове, взети от хоспитализирани пациенти в ЛЗБП, са доказани следните положителни резултати – грипен вирус A (H1N1) – 4 бр., грипен вирус A (H3N2) – 1 бр., риновирус – 1 бр. и респираторно- синцитиален вирус – 1 бр.

РЗИ продължава ежедневно да следи нивото на заболяемост и своевременно да информира населението, като изнася данните на сайта на Инспекцията.

Препоръчително е спазването на неспецифични противоепидемични мерки като носене на защитна маска за лице, хигиена на ръцете и спазването на физическа дистанция. Важно е редовно проветряване на помещенията, прилагане на т.н. „респираторен етикет“ – при кашляне и кихане да се закрива устата с ръка и кърпа и др. С цел намаляване разпространението на грип и ОРЗ лицата с проявена симптоматика е редно да ограничат контактите си, вкл. да не посещават работното си
място. Тези мерки са ефективни както за предпазване от COVID-19, така и от други инфекции, предавани по въздушно-капков път като грип и ОРЗ.

Сподели: