Продължава изграждането на анаеробната инсталация в местността "Слатина"

Продължава изграждането на анаеробната инсталация в местността „Слатина“

Продължава изграждането на анаеробната инсталация в местността „Слатина“ с общински, държавни и средства от Оперативна програма „Околна среда“, сподели кметът на Община Русе Пенчо Милков.

Съоръжението ще се ползва и от общините Тутракан, Ветово, Сливо Поле и Иваново, които са наши партньори и членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците.

Голяма част от оборудването е вече доставено. Тук са бункерите и миксерите, в които постъпващата биомаса ще се хомогенизира, преди да започне безкислородното ѝ третиране.

Инсталацията е една от трите в България и ще даде възможност да събираме разделно зелените и хранителните отпадъци, от които впоследствие се получава компост и метан за електрическа и топлинна енергия.

По този начин намаляваме и общото количество на депонираните отпадъци, което е основна наша цел.

Сподели: