Продължава изграждането на големия буферен паркинг в Русе

Продължава изграждането на големия буферен паркинг в Русе

Преди 3 месеца бе подписан договорът за строителство на буферен паркинг за тежкотоварни камиони, чиято цел е да облекчи трафика в района на Дунав мост и отвеждащите от Русе булеварди. Преди повече от месец започна изграждането му на бул. „България“. /на снимките/

Изпълнителят е „Тир Паркинг Русе“ ЕООД. През август фирмата спечели открития конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху терен общинска собственост за срок от 30 години.

Показателите за избор на изпълнител бяха цена за отстъпено право на строеж  и минимален срок за изпълнение.

Определената от Община Русе начална тръжна цена за целия период на договора бе 18 млн. лв., като фирмата спечели, наддавайки за отстъпеното право на строеж 18 200 000 лв. От тях 6% (или малко над 1 млн. лв.) бяха изплатени преди подписване на договора, а остатъкът от достигнатата на конкурса цена ще се заплаща на 29 равни годишни вноски или малко под 600 хил. лв. на година, което ще осигури твърди приходи в общинската хазна.

Срокът за изграждане и въвеждане в експлоатация на паркинга, с който „Тир Паркинг Русе“ се ангажира, е 165 дни, а  срокът за въвеждане в експлоатация на цялото съоръжение – 300 дни.

Сподели: