Продължава изграждането на новата сграда за нуждите на ДГ „Радост“

Продължава изграждането на новата сграда за нуждите на ДГ „Радост“

Продължава изграждането на новата сграда за нуждите на ДГ „Радост“, която се намира на ул. „Княз Дондуков – Корсаков“ 5. Предстои стартирането на обществена поръчка за оборудване на помещенията.

Съгласувани са 13 инвестиционни проекта с 36 части, постъпили за одобрение и издаване на разрешение за строеж.

Извършени са 9 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

Съставени са три констативни акта за незаконни строежи, като същите са в процес на изпращане до заинтересованите лица.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипът му по отношение работата в ресор „Строителство и устройство на територията“ през отминаващата седмица.

Сподели: