Продължава изграждането на новото тримодално пристанище в Гюргево

Продължава изграждането на новото тримодално пристанище в Гюргево

Преди 3 години започна строителството на новото тримодално пристанище в Гюргево, което се намира до „Свободна зона“ и корабостроителницата. Стойността на проекта е 15.5 млн. евро.Той се осъществява от Община Гюргево, ILR Логистика Румъния и „Свободна зона“. Проектът е преобразил зоната на бившия ро – ро терминал. В момента там се изгражда голямо хале, където ще се извършва товаро – разтоварна дейност от речен на ж. п. и автомобилен транспорт.

/на снимката – строежът през 2017 година/

/на снимката – строежът сега/

Сподели:

Още новини от деня