Нова зона за отдих и игри бе открита днес в село Николово

Продължава изпълнението на проектите по кампанията „Малки населени места“ 2018

Инициативата „Малки населени места“ е на Община Русе, като целта на ежегодната кампания е да бъдат реализирани проекти за подобряване на физическата и жизнена среда на малките населени места на територията на община Русе, както и разрешаване на проблеми с висока обществена значимост. Проектите, които се изпълняват, са свързани с благоустрояването на детски и спортни площадки, паркове, места за отдих, ремонт на спортни центрове, реконструкция на тротоари и улична мрежа и др.

През 2018 г. Община Русе проведе кампанията за четвърта поредна година. Средствата, които се отпускат, са в размер на 320 000 лв. с ДДС и са насочени към финансиране на проекти на 13-те кметства от общината, както и кварталите „Средна кула“, „Долапите“, „ДЗС“ и „Образцов чифлик“.

След извършената оценка в рамките на Кампания „Малки населени места“ през 2018 г., за финансиране бяха одобрени 16 проекта на обща стойност 317 952,59 лв., които продължават да се изпълняват до края на настоящата година.

Сподели: