Продължава изпълнението на проект "За плодовете на земеделския труд"

Продължава изпълнението на проект „За плодовете на земеделския труд“

Изпълнител на проекта е Сдружение  ”Образователна палитра” – Русе по програма „Знание и растеж”.  Той се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Русе-град на свободния дух” в партньорство   Професионалната гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев”-Образцов чифлик , Държавната агенция „Архиви”, отдел „Държавен архив” – Русе , Дунавската задруга на народните художествени занаяти – Русе и Института по земеделие и семезнание – Образцов чифлик. Общата цел на проекта е да се възроди русенското начало на земеделското образование в България и да се отбележи 140-годишнината от това начало. Тази цел се осъществява чрез две основни дейности:

Дейност 1: Проучване на историческата памет  на първото земеделско училище в нашата страна в Образцов чифлик

Дейност 2: Възстановка на Местната селскостопанска изложба от 1896 г.

Сегашната ПГСС „Ангел Кънчев” – Образцов чифлик  е наследник на първото земеделско училище в България. Ето защо ученици и учители  от гимназията се включиха активно в дейностите по проекта. В екип с експерти, осем ученици под ръководството на двама учители активно изучаваха   документи и снимки в отдел „Държавен архив”. Събраният материал  е използван  за доклада  на проучванията относно: отделните периоди  от историята на управление  на земеделско училище и образователните практики в историята  на земеделско училище.

Тази история, която започва още преди Освобождението и която се свързва с името на известния турски реформатор Мидхат паша  е разделена на четири периода :

I период – от началото на създаване на училището до края на Първата световна война. Специално внимание е обърнато на указа на княз Александър Батемберг  от 20 юни 1883 г. за устройството на Образцов чифлик като средно земеделско училище.

II период – след Първата световна война до 1944 г.

III период – от 1944 г. до 1989 г.  (социалистически период)

IV период –  от  1990 г. до момента.

Учениците се запознаха с интересни факти за първите нововъведения във „фермата-школа”: опитно поле, училищна винарска изба, изкуствен рибарник, внасянето на първия в страната инкубатор, първите терасовидни лозя и много други. Научиха имената на негови възпитаници – видни деятели на селскостопанската наука у нас, разбраха за многобройните награди, медали, грамоти от наши и международни изложби и състезания, на които е носител земеделското училище в Образцов чифлик.

Всичко това е насочено към осъществяването на специфичните цели на проекта  ”За плодовете на земеделския труд !”:  тази богата история на училището да бъде стимул за младите хора в региона към земеделското образование, да се разгърне техния потенциал и да се подкрепи личностното им развитие.

Презентацията на доклада се извърши на 29 юни 2021 г. в Окръжна библиотека „Любен Каравелов” – Русе. В нея участваха  4 ученици, които представиха  четирите периода от историята на училището. Те  бяха подготвени от трима свои  преподаватели. Презентацията откри проф. д-р Тодорка Стефанова- декан на факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ на Русенски университет „Ангел Кънчев”, председател на Сдружение ”Образователна палитра”. Слово произнесе и директорът на ПГСС инж. Милена Досева. С огромен интерес учениците и гостите изслушаха спомените  за ученическия живот през 60-те години на 20. век от бивша възпитаничка на  земеделското училище.

Кулминацията на проекта „За плодовете на земеделския труд !” предстои през месец октомври 2021 г. ,когато ще се осъществи Дейност 2: Възстановка на Местната селскостопанска изложба от 1896 г. Учениците ще разберат каква е характерната за времето и региона селскостопанска продукция и нейното представяне в изложбата; какви са облеклата, съдовете и други реквизити за тази изложба, а самите ученици ще влязат в ролята на земеделци, търговци, купувачи съгласно сценария на възстановката.

Текст и снимки: ПГСС „А. Кънчев“ – Русе

Сподели: