Продължава изпълнението на процедурата по продажба на общински жилища на настанените в тях правоимащи лица

На 26 януари се проведе комисия по Наредба № 6 на Общински съвет Русе. Разгледани бяха 155 възражения на граждани за включване в Списък за настаняване в общински жилища за 2023 г., като всички одобрени възражения ще бъдат добавени към проекто-списъка за настаняване за 2023 г. и ще бъде предложен на Кмета на Община Русе окончателния списък на крайно нуждаещи се граждани, които подлежат на настаняване в общински жилища за 2023 г.

Продължава изпълнението на процедурата по продажба на общински жилища на настанените в тях правоимащи лица, като бяха финализирани 4 процедури за покупко-продажба.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Икономика и международно сътрудничество“ през отминаващата седмица.

Сподели: