Продължава обновяването на гюргевския парк "Звънари"

Продължава обновяването на гюргевския парк „Звънари“

Продължава обновяването на гюргевския парк „Звънари“. Дружеството „Обществени услуги Гюргево“ завърши основният ремонт на системата за осветлението там. Подменени са всички осветителни тела. Понастоящем другото общинско дружество „Местни услуги Гюргево“ обновява парковата мебел, съоръженията за игра на детските площадки и се засаждат нови храсти и друга растителност.

Сподели: