Продължава основният ремонт на гюргевски улици от проекта за градска мобилност - западен коридор

Продължава основният ремонт на гюргевски улици от проекта за градска мобилност – западен коридор

Продължава основният ремонт на гюргевски улици от проекта за градска мобилност – западен коридор. Той включва рехабилитацията на улиците „Слава“, „Рамадан“, „Село Слобозия“, „село Бълъноая“, „Художник Андрееску“, „Художник Григореску“. Продължава полагането на първия пласт асфалт по ул. „Рамадан“ от „село Слобозия“ до Александрия. Проектът предвижда не само полагане на нова пътна настилка, но и основен ремонт на тротоарите, оформяне на нови велоалеи, обособяване на нови спирки за обществения транспорт на пътници.

Сподели: