Продължава доброволческата дейност по почистване на зелените площи и местата за отдих и игра в Русе. Тя е част от кампанията „Да изчистим България заедно“ и е отворена за участие на всички заинтересовани граждани. В зелената инициатива вече се включиха общински служители от дирекциите „Екология и Транспорт“, „Правни дейности“, „Административно обслужване“ и „Финансово стопански дейности“. На 3 октомври предстои участието и на дирекциите „Хуманитарни дейности“ и „Обществен ред и сигурност“. Всеки желаещ да вземе участие и да даде добър пример, може да получи съдействие и допълнителна информация на телефон 082/506 793. На него следва да бъде подадено и местоположението на почистената площ и количеството събрани отпадъци, за да се определи начинът за извозването им.

Продължава почистването на Русе като част от кампанията „Да изчистим България заедно“

Продължава доброволческата дейност по почистване на зелените площи и местата за отдих и игра в Русе. Тя е част от кампанията „Да изчистим България заедно“ и е отворена за участие на всички заинтересовани граждани.

В зелената инициатива вече се включиха общински служители от дирекциите „Екология и Транспорт“, „Правни дейности“, „Административно обслужване“ и „Финансово стопански дейности“. На 3 октомври предстои участието и на дирекциите „Хуманитарни дейности“ и „Обществен ред и сигурност“.

Всеки желаещ да вземе участие и да даде добър пример, може да получи съдействие и допълнителна информация на телефон 082/506 793. На него следва да бъде подадено и  местоположението на почистената площ и количеството събрани отпадъци, за да се определи начинът за извозването им.

Сподели:

Още новини от деня