Продължава превантивната дейност на Центъра за социална адаптация към МКБППМН Община Русе за намаляване на противообществените прояви сред подрастващите

Продължава превантивната дейност на Центъра за социална адаптация към МКБППМН Община Русе за намаляване на противообществените прояви сред подрастващите

Продължава превантивната дейност на Центъра за социална адаптация към МКБППМН Община Русе за редуциране на противообществените прояви сред подрастващите на територията на общината с цел уплътняване на свободното време през ваканционния период. Интересът е голям от страна на родители и деца, които вече се включиха в дейностите на МКБППМН.

Днес от 14.00 часа се състоя психотренинг на тема: ”Социални роли – видове. Ролеви игри”.

На 4 април от 16 часа по програма „Училище за родители“ се състоя психотренинг: „Училище, семейство и връстници”.

На 5 април от 10 часа ще се проведат няколко модула на тема: ”Емоционална интелигентност”. Водещите ще работят с деца на възраст между 8 до 18 години чрез ролеви игри и когнитивно поведенчески методи. Акцентира се и върху разпознаване и управление на емоциите.

Телефон за контакт: 082/ 834-415

Дейностите се провеждат на адрес: гр. Русе, ул.”Пирот” № 5, ет. 2

Сподели: