Психологът Татяна Кюранова участва в обучение за опасностите в Интернет с екипа на ОУ „ Олимпи Панов” - Русе

Продължава превантивната дейност на Центъра за социална адаптация към МКБППМН – Община Русе

Продължава превантивната дейност на Центъра за социална адаптация към МКБППМН – Община Русе за редуциране на противообществените прояви сред подрастващите на територията на общината.

На 5 февруари от 10 часа ще се състои арттерапевтично студио на тема: ”Везната на доброто”. В него ще се работи с деца между 8 до 18 години чрез метода „Приказкотерапия“ с цел намаляване на негативните емоции при трудности във взаимоотношенията им с връстниците. Акцентира се и върху избора на приятелската среда и начините за преодоляване на препятствията от външната среда и вътрешния мир на детето.

Започна и записването за 2024 година по програмата, подкрепяща родители “Повишаване на родителските ресурси “ към клуб “ Заедно за децата”.

Телефон за контакт: 082/ 834-415

Дейностите ще се провеждат на адрес: гр. Русе, ул. ”Пирот” № 5, ет. 2.

Сподели: