Продължава предпролетното почистване в Гюргево

Продължава предпролетното почистване в Гюргево

Продължава предпролетното почистване в Гюргево. Дружеството „Местни услуги Гюргево“ работи през тази седмица по ул. „Младежка“ и в квартал „Foișor“. Така се отговаря на множеството сигнали, подадени от граждани. Режат се и се кастрят дървета, чиито клони опират във фасадите на блокове или са изсъхнали. Обръща се внимание на почистването на паркоместата и тротоарите.

Паралелно с това се почистват от изсъхнали листа и замърсявания зелените площи и околоблокови пространства по ул. 1 Декември 1918. Ремонтират се оградите им.

Монтират се нови съдове за събиране на отпадъци. Това става в кв. Поликлиника, по улиците 23 август и Александрия. Подменят се с нови съдовете заа отпадъци по улиците, които бяха основно ремонтирани, около новите спирки на градския транспорт. Старите съдове са ремонтирани, почистени и боядисани.

Досега са монтирани над 100 бр. съдове за отпадъци в кварталите Младежки Север, Дечебал, Черна вода, Поликлиника. Предстои това да стане и в кварталите Ойнаку, Младежки Юг и Румънски железници.

21 са заловените и отведени в приют безстопанствени кучета за няколко дни.

Сподели: