Започва подмяна на отоплителните уреди на одобрените домакинства по Интегриран проект по програма Life – „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“

Продължава приемът на документи по четвърти етап от основната фаза на проект „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух”

Продължава приемът на документи по четвърти етап от основната фаза на проект „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата. Крайният срок, в който домакинствата могат да кандидатстват, е 30 април. Класирането на кандидатите, подали формуляри в периода 1 февруари – 30 април, ще бъде извършено до 31 май. Оценката на кандидатите по критериите и чрез състезателен подбор беше извършена от работна група експерти по проекта.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и неговия екип по отношение свършеното през отминаващата седмица в ресор „Комунални дейности“.

Условията и сроковете за кандидатстване по 4-ата фаза от програмата вижте тук.

Сподели: