Продължава работата на специалистите от проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе” предимно в детските ясли на града

Продължава работата на специалистите от проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе” предимно в детските ясли на града

Продължава работата на специалистите от проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе” предимно в детските ясли на града. След групово обследване на деца от втора и трета група на ясла номер 6, там беше и кинезитерапевта Хамид Хамид.

Неговото внимание беше насочено към десетина деца, чиито родители са подали документи за участие в проекта. След подробно обследване той отдели три случая, които имат необходимост от наблюдение и при необходимост намеса. При едното дете открива мускулен дисбаланс, който се изразява в асимитрично паднало рамо, при друго – асиметрични лопатки, а при третото – асиметрия в гръдния кош. Хамид Хамид препоръчва на родителите да наблюдават децата си, като се препоръчва лечебна гимнастика и кинезитерапия.

Освен обследвания на място, деца се приемат и в кабинета на Хамид Хамид и това става в удобно за родителите време. В последно време два или три път в седмицата той се занимава с дете, което има лека форма на детска церебрална парализа. Доброто е, че благодарение на постоянството и родителската грижа, в случая има подобрение.

Сподели: