Продължава работата по въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска ясла № 9

Продължава работата по въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска ясла № 9

Продължава работата по въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска ясла № 9.

Сключен бе договор за инженеринг за изграждане на газова инсталация за участък „Мартен“ при Второ РУ – Русе в сградата на кметство Мартен, собственост на Община Русе.

Приключиха огледите на пострадали от бедствието сгради общинска собственост, като служителите от отдела започнаха изготвяне на количествено – стойностни сметки.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминалата седмица по отношение работата на ресор „Строителство и устройство на територията“.

Сподели: