скейтпарк-нощем

Продължава работата по изграждането на скейт парка в Парка на младежта

Продължава работата по изграждането на скейт парка в Парка на младежта. Издадено е удостоверение за въвеждане в експлоатация и бе заверен техническият паспорт на обект „Топлопроводна връзка за захранване на сградата на общежитието към Спортно училище „Майор Атанас Узунов“.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Строителство и устройство на територията“ през отминаващата седмица.

Съгласувани са 9 инвестиционни проекта с 11 проектни части, постъпили за одобряване и издаване на разрешение за строеж.

Извършени са 12 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи.

Издадени са два констативни акта за незаконни строежи, като същите са в процес на изпращане до заинтересуваните лица.

Сподели: