Продължава ремонтът на храма "Света Петка" в Русе

Продължава ремонтът на храма „Света Петка“ в Русе

Продължава ремонтът на храма „Света Петка“ в Русе. Извършва се конструктивно укрепване на сградата, възстановяне на първоначалния вид и довършване на оградата, разчистване и облагородяване на двора на имота.

В южната част на имота ще се изгради и рампа във връзка с осигуряване на достъпна среда за населението, съгласно Наредба №4.

За ефективно отводняване на повърхностните води се предвижда изграждане на нов плочник около цялата сграда.

Екзонартекс:

Възстановяване и почистване на подова мозайка и мозаечен цокъл.

Изграждане на ново външно стълбище, върху съществуващото, запазвайки броя и характеристиките на стъпалата. Монтаж на нова настилка върху стъпалата от гранитни плочи и монтаж на метални ръкохватки на 2 места.

Възстановяване и направа на 2 вида нова минерална мазилка по стени,  в съответствие със съществуващата двуцветна основа – ситнозърнеста бежова и сива имитираща мозайка по пиластрите.

Възстановяване кесоните по тавана и изпълнение на нова минерална мазилка по образец на двуцветните пана, два вида – бежова ситнозърнеста и сива имитираща мозайка.

Възстановяване и конструктивна намеса  където е необходимо по колоните на перистила и изпълнение на нова минерална мазилка, имитация на мозайка, в цвят по образец на съществуващите колони, с изключение на базите и капителите, които се почистват.

Фасади

Възстановяване на липсващи каменни елементи по фасадата с идентични материали.

Дефектите по каменните корнизи и по фасадите, трябва да се обработят със съответните технически средства и материали, предписани от технолог- реставратор, след конструктивното укрепване на сградата. Фасадата ще се почисти с песъкоструен апарат.

Външна дограма. Реставрация на входните врати, корекция на южния вход съгласно изпълнението на новата рампа. Цялостна подмяна на прозорци, монтаж на нова дървена дограма със стъклопакет с бяло едноцветно стъкло.

Покрив

Укрепване стената на купола – по конструктивен проект

Подмяна на поцинкованата ламаринена обшивка по всички покриви и полагане на метални шиндли, обшивки и улуци в тъмно сив цвят. Възможни са възстановителни работи по конструкцията, в случай на забелязани компрометирани елементи при разкриването. При разкриването на покрива ще се направи оценка на състоянието на покривната конструкция и деформираните и разрушени части ще бъдат подменени по указания на конструктора. Ще се направи нова обшивка. Всички монтажни действия трябва да се изпълнят от професионалисти с необходимия опит в консервационно-реставрационни работи. Детайлите на корниза на купола следва да бъдат изработени от майстор тенекеджия.

Камбанария

Подмяна на носещата конструкция на камбаната и дървения капак на платформата. Демонтаж на амортизирани дървени стълби и монтаж на нова метална стълба с ръкохватка, по констр. проект. Измазване отвътре с пръскана вароциментова мазилка.

Подове:

Демонтаж на същ. дюшеме в наоса и на мозайка в нартекса. Полагане на нова настилка два цвята мраморни плочи 60/60см, бял и сив, върху бетонова настилка по констр. проект, топлоизолация и серпантини за подово отопление. Монтаж на стасидии – частично по периметъра. Запазва се централния мозаечен декоративен елемент. Почистване и полиране на мозайката по солея и олтара, както и по стълбите към емпорията. Подмяна на дюшемето на емпорията с ново дъбово дюшеме върху скара, сиво лакирано. Задължително всички дървени елементи да се третират с противозапалителни, инсектицидни и консервиращи разтвори.

Стени и тавани:

Укрепване на стените в зоните на пукнатини по констр. проект, шпакловане и полагане на бял латекс по всички части без стенописи.

При пукнатини в зоните на стенописи, мазилката се изчуква, фугите се почистват и запълват по констр. проект и по указания на технолог реставратор със запълващ, спойващ материал. Всички дейности по обработката на стените да следват технологичните детайли на доставчика на материалите

Реставрация на стенописи и иконостас – в следващ етап.  Декоративните украси следва да се реставрират и консервират. Това трябва да стане след укрепващите конструктивни намеси и по указанията на специалист реставратор.

Полагане на нова декоративна мазилка тип венецианска, по технологичен детайл на производителя, сиво-бежов цвят върху всички цокли, стени и колони с цветна, не добре имитираща мазилка боя.

Реставрация и лакиране на вътрешни врати и витрини. Подмяна на витрината на служебното помещение в нартекса с нова дървена.

Демонтаж на гипскартонова стена в емпорията, направа на нова стена с височина 2.20 за експозиция на икони. Демонтаж на иконостас. Събаряне на неносещата част от стените на стълбищата до височината на ръкохватката с цел осветяване и отваряне на пространството на емпорията. Почистване и лакиране на ръкохватка. Направа на дъгообразни дъбови плотове между колоните върху ниския масивен парапет на емпорията и нова ръкохватка за осигуряване на безопасна височина 1м*.

Укрепване на камбанарията и носещата конструкция на камбаната и направа на нова метална стълба по констр. проект.

За нуждите на богослужебната дейност, в северозападната част на имота следва да се изгради нова сграда за посетителски център с параклис.

Разположението и следва да е в близост до главния вход на храмовата сграда и до автомобилния подход. Входа на сградата да е подчертан чрез колонада, отворена към храма. Позицията и е определена с оглед минимално засягане на съществуващата едра дървесна растителност. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Имотът, в който е разположена църква Света Петка е собственост на църковното настоятелство, съгласно нотариален акт №189, том II, дело №1196 от 1981 г.

Църква Света Петка е построена през миналия век, в периода 1939-1944 година и оттогава се експлоатира по предназначение. През 1996 г. е била обявена за недвижима културна ценност (НКЦ) от местно значение.

В архитектурно отношение, сградата на храма наподобава Кръглата църква в Преслав, построена от цар Симеон I. В композицията доминират обема на купола и кулата на камбанарията, обединени от аркадата на екзонартекса, която обхваща трите страни на нартекса. Във фасадата присъстват двете странични кулички с куполи, разположени от двете страни на камбанарията, недостъпни и без ясно функционално предназначение.

Застроената площ на църквата е 372,00 кв.м, а предвиденото допълващо застрояване – 125,00 кв.м

Оградата по границите на имота е изпълнена частично от метални тухлени пана върху масивен цокъл, тухлени стени и оградни мрежи.

Сградата на храма е свободностояща в имота, ориентирана с отклонение 12 градуса от световните посоки. Изградена е с масивна смесена конструкция – комбинация от стоманобетон с каменен и и тухлен градеж. Куполът на ротондата е изпълнен с дървени ферми, стъпващи върху масивни колони в тамбура, подсилени с контрафорси.

Колоните в екзонартекса са с пропорции на йонийски ордер.

Камбанарията запазва квадратния си план в цялата височина, до кота +13.72, след което преминава към осмоъгълен тамбур и завършва с полусферичен купол, изпълнен с дървена конструкция. На последното й ниво са изпълнени четири трифории – по една на всяка от четирите страни.

Камбаната е монтирана на дървена конструкция, на западната фасада на камбанарията е предвидена патронна ниша, без присъствие на патронна икона.

Сградата е цялостно облицована с русенски камък. От него са изпълнени всички масивни елементи – арки, подпрозоречни первази, конзоли, корнизи, рамки, колонки на трафориите и всички фасадни детайли.

Фасадната стена на нартекса е оформена като аркатура и е измазана с двуцветна мазилка, която подчертава релефа.

Настилката на стълбището е обикновена мозайка, в екзонартекса е двуцветна и повтаря члененето на кесоните.

Покривът представлява композиция от централен полусферичен купол над ротондата, скатен покрив над нартекса и екзонартекса, полусферични куполи над кръглие кули и камбанарията и куполи – четвърт сфера над всички апсиди.

Всички покриви са с покритие от поцинкована ламарина, изпълнени със седящи и лежащи фалцове. Улуци има монтирани само по правите части от покрива, няма водосточни тръби.

Входните врати са дървени, таблени, с богат детайл, сравнително запазени и с оригиналните си железни външни решетки. Прозорците са еднокатни, с метална черна дограма.

Сподели: