Продължава снегопочистването и опесъчаването на окръжните пътища в Гюргево

Техниката на окръжна дирекция по транспорт – част от структурата на Окръжен съвет – Гюргево, продължава 24 – часовата работа по поддържане на окръжните пътища в зимни условия, за да бъдат осигурени оптимални условия на участниците в движението по пътищата. Отделено е необходимото внимание и човешки ресурси за качествена и навременна поддръжка и наблюдение на съответните пътни отсечки, особено там, където има предпоставки да се образува лед и навявания.

Сподели: